Vzhledem k tomu, že skončilo funkční období volených členů školské rady, proběhly začátkem tohoto školního roku nové volby z řad pedagogů (11. září 2017), zástupcem zletilých studentů je Veronika Hroudová, zástupcem nezletilých studentů se stala 6. listopadu 2017 paní Andrea Klierová, matka Matěje Kliera.

Seznam členů
zástupce za zřizovatele: Mgr. Veronika Stropnická Žilková, Mgr. Tomáš Müller
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jindra Blažková, Mgr. Ľubica Drnáková
za nezletilé žáky: Andrea Klierová
za zletilé žáky: Veronika Hroudová

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková