Vzhledem k tomu, že skončilo funkční období volených členů školské rady, proběhly začátkem tohoto školního roku nové volby z řad pedagogů (11. září 2017), za zástupce zletilých studentů byla 2. října 2017 zvolena Kristýna Kraftová (4. A), zástupcem nezletilých studentů se stala 6. listopadu 2017 paní Andrea Klierová, matka Matěje Kliera z 1. A.

Seznam členů
zástupce za zřizovatele: Mgr. Veronika Stropnická Žilková, Mgr. Tomáš Müller
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jindra Blažková, Mgr. Ľubica Drnáková
za nezletilé žáky: Andrea Klierová
za zletilé žáky: Kristýna Kraftová

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková