Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

ke dni 27. dubna 2018 podle školních vzdělávacích programů

Seznam přijatých uchazečů

68-43-M/01  Právní a diplomatické služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2018 v 8:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2018 v 9:30 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

75-41-M/01  Právní a sociální služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2018 v 11:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, je povinen odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Výsledky hodnocení přijímacího řízení řazené podle registračního čísla

68-43-M/01  Právní a diplomatické služby
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost
75-41-M/01  Právní a sociální služby

Uchazečům, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Kritéria hodnocení

<< Zpět