Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

ke dni 29. dubna 2019 podle školních vzdělávacích programů

Seznam přijatých uchazečů

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2019 v 8:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

68-43-M/01 Právní akademie
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2019 v 9:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

75-41-M/01 Právní a sociální služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 2. května 2019 v 10:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (pozdější převzetí v kanceláři školy)

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, je povinen odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Výsledky hodnocení přijímacího řízení řazené podle registračního čísla

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby

68-43-M/01 Právní akademie

75-41-M/01 Právní a sociální služby

Uchazečům, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Kritéria hodnocení

<< Zpět