MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2022

Písemná část MZ – DT1. – 6. září 2022 (na spádové škole určené Cermatem)
Ústní MZ
: 8. září 2022 (v 8:00 v aule školy)