Vánoční koncert 2022

Vánoční koncert sboru Drtinka v aule naší školy, proložený sólovými výstupy laureátů soutěže TALENT DRTINKA 2022, se nesl v duchu báječné adventní atmosféry. Nechyběla ani umělecká ztvárnění částí Rybovky v takřka profesionálním provedení Adama Kořínka a Vojtěcha Lehkého ze 3. A. Velký aplaus již jako tradičně sklidil i host koncertu – kolega angličtinář David Klopacz.
Hluboký dík patří celému sboru, sólistům, recitátorkám, ale především kolegyni Janě Veverkové, která celý koncert připravila a po celou dobu hudebně jednotlivé výstupy  doprovázela i zpívala!
Blahopřeji a krásné svátky přeji!

Pavla Nedomová, ředitelka