Maturitní (podzimní termín) zkoušky

Neodkladné záležitosti během prázdnin možno vyřídit mailem (sekretar@stredniskoladrtinova.cz nebo hospodarka@stredniskoladrtinova.cz) nebo po předběžné telefonické domluvě (257 323 577;  724 526 215).

Kdy začíná letošní školní rok?
Školní rok začíná pro všechny ročníky 1. září v 8:00, budova školy bude otevřena od 7:45.

Bude se pro rodiče žáků prvních ročníků konat nějaká informační schůzka před začátkem školního roku?
Žádné informační schůzky se nekonají, veškeré informace dostanou žáci 1. září od třídních učitelů. Na stránkách školy je k dispozici školní řád, kde se můžete dozvědět další informace o chodu školy.
Třídní schůzky rodičů žáků budou v měsíci listopadu.

Musí se rodiče žáků prvního ročníku zúčastnit zahájení školního roku?
Nic takového se neočekává, pokud naopak budou rodiče cítit potřebu navštívit vedení školy nebo třídní učitelku, předem telefonicky domluvte termín osobní návštěvy (kontakty).

Kdy budou k dispozici předběžné seznamy tříd prvních ročníků studijních oborů?
Seznamy tříd prvních ročníků budou vyvěšeny poslední týden v srpnu u hlavního vchodu do budovy.

Konají se adaptační akce pro 1. ročníky?
Adaptační workshopy pro 1. ročníky se konají na počátku školního roku v areálu školy.

Mají si žáci pořídit nějaké učebnice před zahájením výuky?
Před zahájením si žádné učebnice nepořizujte, vyčkejte pokynů jednotlivých vyučujících.

S tím, jak se zde budou objevovat další informace, bude aktualizováno datum u odkazu na tuto stránku.