Zveřejnění informací

podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů
Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.
1. Název
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
2. Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou vykonávající činnost střední odborné školy
Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
3. Organizační struktura
Pro zobrazení klikněte
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
Drtinova 3/498
150 00 Praha 5
4.2 Adresa pro osobní návštěvu
Střední odborná škola
Drtinova 3/498
150 00 Praha 5
4.3 Úřední hodiny
ve dnech školního vyučování pondělí až pátek od 7:30 do 15:00
v době prázdnin od 9:00 do 12:00
4.4 Telefonní čísla
257 323 577; 724 526 215
4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.stredniskoladrtinova.cz
4.7 Adresa e-podatelny
ID datové schránky: f8m25mt
4.8 Další elektronické adresy
sekretar@stredniskoladrtinova.cz

5. Případné platby lze poukázat
na bankovní účet školy: 27836051/0100
variabilní symbol sdělí hospodářka školy
6. IČ
45248001
7. DIČ
Škola není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Další dokumenty jsou zveřejněny na stránce Dokumenty
9. Žádosti o informace
Žádosti se podávají v kanceláři školy v úředních hodinách
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti se podávají v kanceláři školy
11. 
Opravné prostředky
Opravné prostředky jsou uváděny jako součást rozhodnutí
12. Formuláře
Formuláře, pokud jsou používány, jsou uvedeny u příslušných požadavků na této adrese
13. Popisy postupů

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Nejdůležitější předpisy jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pro zobrazení klikněte.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
Licence nejsou poskytovány

17. Výběrová řízení
V tuto chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 za rok 2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 za rok 2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 za rok 2023

19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Petr Nacher
PeterSoft – Computer Service
Vysočanská 567/51
190 00 Praha 9
603 282 622
nacher@petersoft.cz

20. Prohlášení o přístupnosti

21. Ochrana oznamovatelů