Systém Bakaláři

Přihlásit se

Pozn.: Uživatelské jméno je vytvořeno z uživatelského jména studenta do interního informačního systému školy.
Příklad:
Studentka Nováčková Josefína, která nastoupila do školy ve školním roce 2022/23, má přihlašovací jméno do systému školy novacjo2 – prvních pět znaků příjmení, dva znaky křestního jména (vše malá písmena bez diakritiky) a poslední číslice z kalendářního roku nástupu do školy.
Do Web aplikace Bakaláři pak jsou uživatelská jména novacjo2z pro studenta a novacjo2r pro rodiče.

Přihlášení do Web aplikace systému Bakaláři

Přihlášení do Web aplikace systému Bakaláři

Při každém dalším přihlášení zadáte své uživatelské jméno a heslo.