Níže naleznete výstupy práce našich absolventů, jejich publikační činnost, zapojení do odborných projektů a do dalších zajímavých aktivit.

Filip Skoumal se narodil v roce 1991 v Praze. Vystudoval obor „Veřejnosprávní činnost“ na naší škole. Jeho matkou je Ilona Svobodová, oblíbená česká filmová a televizní herečka, otcem byl Petr Skoumal, mezigeneračně oblíbený skladatel scénické, filmové a písňové tvorby. Filip přiznává, že je otcovou tvorbou velmi ovlivněn a jeho dospívání a zrání probíhalo při mnoha společných diskusích. Otec byl pro něj velkým vzorem a zdrojem inspirace.
Po maturitě se začal hlouběji zabývat problematikou handicapovaných lidí. Působil v několika organizacích, které pomáhají handicapovaným dětem, ale i pěstounským rodinám. V současné době pracuje jako asistent pro seniory a děti.
Je nadšeným cestovatelem a v mnoha jeho básních se odrážejí místa, která navštívil, stejně jako životní, niterné i snové situace, které prožívá. Po prvotině Zlost na pobřeží života (2015) vydal druhou sbírku nazvanou Hádej, kdo jsem (2019); obě vyšly v Nakladatelství ČAS.
Přinášíme ukázku z autorovy prvotiny:
***
Nad purpurou
ocelové sny se rodí
a svíčky v koutě,
cos zapálila k ránu,
příjemně voní
a plápolají
jen tak tiše,
aby naše těla nevzbudila,
když jen tak lehce
k sobě se tulí
tempomat našich srdcí
dávno zaprášený.

Den v Paříži
Do tmy se noří
hvězdy na nebi,
podzimem barvená
Seina šeptá mořím,
světla v ulicích
slabě blikají,
když básník, opilý vínem,
ruce nad hlavu zvedá,
zvony v kostele
prosebně zní,
noční krev, noční pláč
někdo smyl, někdo umlčel
jen proto, aby… dech parfémů
ve vlasech šedi se ztratil.

Zdroj:
https://www.praha1.cz/filip-skoumal-hadej-kdo-jsem/
https://www.cbdb.cz/autor-75423-filip-skoumal
https://www.nakladatelstvicas.cz/autor/filip-skoumal

Markéta Suchá, absolventka školy v r. 2004, vydává v těchto dnech soubor moderních pohádek nazvaný Kryštůfkova dobrodružství (Ilustrace G. Šmídová. Powerprint: Praha, 45 str., ISBN 978-80-7568-482-0). Citujeme ze závěrečného „Poděkování“, v němž autorka připomíná i některé pedagogy naší školy:
Tato kniha pro mě znamená hodně. Hlavní myšlenkou bylo předat s nejčistší láskou v srdci k mému milovanému synovi něco, co zůstane navždy. Velké díky patří Eliáškovi a tatínkovi, bez kterých by kniha nikdy nevznikla. Děkuji celé své milované rodině a to rodičům, sestřičce a mému muži za lásku a podporu. Děkuji Gabriele Šmídové za trpělivost a překrásné ilustrace, které daly pohádkám život a tu nejlepší podobu, jakou jsem si mohla přát. Děkuji PhDr. Aleně Mikuláškové a PhDr. Alexeji Mikuláškovi za pomoc s redakcí a korekturami, Mgr. Ivě Škorpové za podporu a Janu Horákovi za všechny rady. Všem ze srdce děkuji za Vaši pomoc a ochotu. Díky Vám všem se mi podařilo splnit si dávný dětský sen.
Knihu je možné objednat na www.kosmas.cz