Základní údaje

Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, je fakultní školou Pedagogické fakulty UK se dvěma obory: Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Zřizovatelem školy i majitelem školní budovy je MHMP, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
Studium na naší škole je bezplatné.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 468 žáků. Průměrný počet žáků SOŠ ve třídě je 29,3. Vyučování začíná v 8:00 hodin a končí většinou ve 13:30 s výjimkou úterý, kdy po polední přestávce s možností stravování končí nejpozději v 15:20 hodin.

Naše škola nabízí čtyřleté studijní obory ve třech školních vzdělávacích programech:

  • Právní a diplomatické služby
  • Veřejnosprávní činnost
  • Právní a sociální služby

Zvonění
Příprava na vyučování: 7:45 – 7:55

 vyučovací hodina v úterý s odpoledním vyučováním
 1 8:00 – 8:45 1 8:00 – 8:45
 2 8:55 – 9:40 2 8:55 – 9:40
 3 9:55 – 10:40 3 9:50 – 10:35
 4 10:50 – 11:35 4 10:45 – 11:30
 5 11:50 – 12:35 5 12:00 – 12:45
 6 12:45 – 13:30 6 12:55 – 13:40
 7 13:40 – 14:25 7 13:45 – 14:30
7+8 14:00 – 15:30 8 14:35 – 15:20

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2014/15
Výroční zpráva za školní rok 2015/16
Výroční zpráva za školní rok 2016/17

Školská rada