Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy. Poskytování poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Vedoucí školního poradenského pracoviště a kariérová poradkyně:
Mgr. Iva Škorpová
e-mail: skorpova@stredniskoladrtinova.cz
telefon: 257 217 678

Výchovné poradkyně:
Mgr. Petra Brhlíková
e-mail: brhlikova@stredniskoladrtinova.eu
telefon: 251 512 702
Mgr. Tereza Králová
e-mail: kralova@stredniskoladrtinova.eu
telefon: 257 218 217

Metodička primární prevence:
Mgr. Monika Kubátová
e-mail: kubatova@stredniskoladrtinova.eu
telefon: 241 400 528
Osobní konzultace po domluvě:               pondělí – pátek 8:00 – 14:00

Telefon školního poradenského pracoviště:            251 512 702


V oblasti prevence i pomoci škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5 a Policií ČR.

Škola spolupracuje s Asociací výchovných poradců, z. s.

Program poradenských služeb je v písemné formě  k nahlédnutí v kanceláři školy.