Rádi Vás uvítáme na veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2022
v Kongresovém centru 24. – 26. listopadu 2022, stánek č. 113.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28. 11. 2022 v 16 hodin, vstup do budovy od 15:30
Těšíme se na vás!

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.