Základní údaje

Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, je fakultní školou Pedagogické fakulty UK se dvěma obory: Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Zřizovatelem školy i majitelem školní budovy je MHMP, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
Studium na naší škole je bezplatné.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 470 žáků. Průměrný počet žáků SOŠ ve třídě je 29. Vyučování začíná v 8:00 hodin a končí většinou ve 13:30 s výjimkou úterý, kdy po polední přestávce s možností stravování končí nejpozději v 15:30 hodin.

Naše škola nabízí čtyřleté studijní obory ve třech školních vzdělávacích programech:

  • Právní a diplomatické služby
  • Právní akademie
  • Právní a sociální služby

Zvonění
Příprava na vyučování: 7:45 – 7:55

 vyučovací hodina v úterý s odpoledním vyučováním
 1 8:00 – 8:45 1 8:00 – 8:45
 2 8:55 – 9:40 2 8:55 – 9:40
 3 9:55 – 10:40 3 9:50 – 10:35
 4 10:50 – 11:35 4 10:45 – 11:30
 5 11:50 – 12:35 5 12:10 – 12:55
 6 12:45 – 13:30 6 13:05 – 13:50
 7 13:40 – 14:25 7 13:55 – 14:40
7+8 14:00 – 15:30 8 14:45 – 15:30

Objekt je za účelem zajištění bezpečnosti a prevence nežádoucích jevů monitorován kamerovým systémem (záznam je uchováván po dobu 3 dnů).

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2020/21
Výroční zpráva za školní rok 2021/22
Výroční zpráva za školní rok 2022/23

Školská rada