Adaptační pobyty

Adaptační pobyt považujeme za velmi důležitý pro vytvoření zdravých vztahů v kolektivu a naladění příjemné atmosféry ve třídě. Žáci mají příležitost se při sportovních aktivitách (koloběžky, kiting, lanový park) a týmových hrách poznat, navázat přátelství a uvědomit si, že je důležité pracovat jako tým.

Adaptační pobyt 2023

4. – 5. září 2023 se uskutečnil adaptační pobyt Drtinky v krásném prostředí Jizerských hor.

Jak se adapťák líbil žákům prvních ročníků:

Jako žákyně můžu říci, že se mi adaptační pobyt velmi líbil. Ze začátku jsem měla strach, ale myslím si, že jsme se všichni v rámci možností poznali. První den jsme jeli na výlet s koloběžkami, myslím, že to byla pro většinu zábava a skvělý začátek zájezdu. Druhý den jsme byli v lanovém centru, společně jsme spolupracovali a navzájem se podporovali, což třídě jako kolektivu určitě pomohlo:) Celkový zájezd hodnotím pozitivně, profesorský sbor se snažil nás sblížit a byl na nás milý.

Eliška S., 1. A

Náš adaptační kurz byl velice povedený. Zavítali jsme do krásného prostředí Jizerských hor, kde nás doprovázelo teplé počasí. Po dobrém obědu jsme vyrazili na první aktivitu, kterou byla projížďka na koloběžkách. Poté jsme zkusili pouštět draky a po večeři jsme měli i skupinové aktivity, které nás dokázaly sblížit. Druhý den jsme už museli balit, ale ještě před odjezdem jsme měli spoustu třídních zážitku a celé to dovršil lanový park, který jsme si velice užili. Adaptační pobyt se nám velice líbil, dokázal nás sblížit a díky němu jsme poznali nové lidi. Děkujeme učitelskému sboru za celou realizaci.

Matěj U., 1. A

Adaptační kurz jsme si užili, bylo to velmi zábavné. Aktivity i jídlo bylo dobré. První den jsme po příjezdu došli do penzionu. Po obědě a malé pauze jsme jeli na koloběžkách na nedalekou rozhlednu. Potom jsme chvíli seděli na louce a poté jsme se vrátili do penzionu na večeři. Druhý den jsme dopoledne hráli zábavné seznamovací hry a poté navštívili lanové centrum. Po obědě jsme si zabalili a jelo se domů. Na adapťáku jsme se opravdu sblížili a to byl dobrý nápad. Mělo by to takhle pokračovat i pro ostatní první ročníky. 1. A

Na adaptační pobyt v lesích Jizerských hor jen tak nezapomeneme, ať už kvůli pestrému programu či penzionu Milada, vystřiženého přímo z dob socialismu. Čekala nás nejedna společná aktivita, započínaje kitingem, kdy ke zklamání některých a úlevě ostatních jsme se při pouštění kitů nevznášeli do vzduchu, takže jsme se mohli ladně přesunout pomocí koloběžek na malou rozhlednu, kde však z nás už nikdo neměl chuť se po náročném výjezdu ještě drápat po schodech nahoru, a volný čas jsme využili k nabrání sil pro zpáteční cestu, kdy nám profesor Goldman dokázal, že k úspěšnému sjetí není zapotřebí brzd. Druhý den se odvážnější jedinci v čele s naší třídní profesorkou Kendíkovou rozhodli zdolat zdejší lanový park a s radostí Vám můžeme oznámit, že se i tak povedlo, přičemž náš boj o udržení rovnováhy dokumentovala profesorka Borovcová, a když jsme ze sebe sundali lezecké postroje, dostali jsme šanci celý výlet zakončit ovocnými knedlíky. Nikdo z nás zájezdu nelitoval, neboť jsme si vytvořili úžasný kolektiv a ověřili si, že profesoři nejsou jen učící stroje.
Se srdečnými pozdravy 1. B