Harmonogram školního roku 2022/23

září
1. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
2. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
1. – 6. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – didaktické testy – na spádové škole určené Cermatem
8. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
říjen
17. 10. Den otevřených dveří
26. + 27. 10. podzimní prázdniny
listopad
7. 11. pedagogická rada, třídní schůzky rodičů žáků 1. – 4. r.
24. – 26. 11. Schola Pragensis – prezentace středních škol
28. 11. Den otevřených dveří
prosinec
do 1. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
3. 12. Maturitní ples
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
leden
3. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
16. 1. Den otevřených dveří
18. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
23. 1. pedagogická rada
31. 1. ukončení 1. pololetí
únor
3. 2. pololetní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
13. – 19. 3. jarní prázdniny
duben
3. 4. pedagogická rada
4. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
5. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
6. 4. velikonoční prázdniny
7. + 10. 4. státní svátky
11. 4. MZ – písemná práce z českého jazyka a literatury
12. 4. MZ – písemná práce z anglického jazyka
13. 4. jednotná přijímací zkouška 1. termín
14. 4. jednotná přijímací zkouška 2. termín
17. 4. MZ – písemná práce z druhého cizího jazyka
25. 4. ukončení klasifikace 4. ročníků
26. 4. pedagogická rada tříd 4. ročníků
28. 4. vydání vysvědčení žákům 4. ročníků
květen – červen
2. – 5. 5. DT společné části MZ dle harmonogramu MŠMT
15. – 26. 5. individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků SOŠ
16. – 26. 5. ústní maturitní zkoušky
22. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí žáků 1. – 3. ročníků
27. 6. pedagogická rada
28. 6. akce tříd
29. 6. akce tříd
30. 6. vydání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny