Harmonogram školního roku 2021/22

září
1. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
2. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
1. – 3. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – na spádové škole určené Cermatem
8. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
27. 9. ředitelské volno
29. 9. Květinový den
říjen
18. 10. Den otevřených dveří
27. + 29. 10. podzimní prázdniny
listopad
8. 11. pedagogická rada, třídní schůzky rodičů žáků 1. – 4. r.
25. – 27. 11. Schola Pragensis – prezentace středních škol – on-line
27. 11. Maturitní ples (je dle aktuální hygienické situace přesunut na 27. 3. 2022)
29. 11. Den otevřených dveří – on-line 16 – 17 hodin
prosinec
do 1. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
leden
3. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17. 1. Den otevřených dveří
20. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1. pedagogická rada
31. 1. ukončení 1. pololetí
únor
4. 2. pololetní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
7. – 13. 3. jarní prázdniny
duben
4. 4. pedagogická rada
6. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
7. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
11. 4. MZ – písemná práce z českého jazyka a literatury
12. 4. jednotná přijímací zkouška 1. termín
13. 4. jednotná přijímací zkouška 2. termín
14. 4. velikonoční prázdniny
15. + 18. 4. státní svátky
19. 4. MZ – písemná práce z anglického jazyka
20. 4. MZ – písemná práce z druhého cizího jazyka
25. 4. ukončení klasifikace 4. ročníků
26. 4. pedagogická rada tříd 4. ročníků
29. 4. vydání vysvědčení žákům 4. ročníků
květen – červen
2. – 5. 5. DT společné části MZ dle harmonogramu MŠMT
16. – 27. 5. individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků SOŠ
16. – 20. 5. ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. B
23. – 27. 5. ústní maturitní zkoušky 4. C, 4. D
21. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí žáků 1. – 3. ročníků
23. 6. pedagogická rada
27. 6. divadelní představení
28. 6. akce tříd
29. 6. akce tříd
30. 6. vydání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny