Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22

drtinova_razitko
Maturitní zkoušky (podzimní termín)
Termíny maturity 2022

Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test
2. Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test
(max. 2 nepovinné zkoušky – cizí jazyk nebo matematika)

II. Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolí jazyk ve společné části)

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní a diplomatické služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd – ústní zkouška
nebo Německý jazyk / Francouzský jazyk – písemná práce + ústní zkouška
(jeden volitelný předmět)
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní akademie

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 75-41-M/01 Sociální činnost – ŠVP Právní a sociální služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Psychologie a pedagogika nebo Ekonomika a sociální politika nebo Sociální péče a služby (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Sociální péče a služby, Zdravotní nauka, Ekonomika a sociální politika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

(max. 2 nepovinné zkoušky – lze volit z nabídky volitelných předmětů)

Žák může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává ředitelce školy do 31. března. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Platí i pro anglický jazyk úroveň B2 a vyšší, didaktický test ale žák koná.

Seznam literárních děl k maturitě 2022
Témata ústních zkoušek k maturitě 2022
Pravidla průběhu a hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a CJ u maturity 2022
Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
Hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z ČJ MZ 2022
Hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z AJ MZ 2022
Hodnocení ústních zkoušek MZ 2022 (kromě ČJL a AJ)
Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách
maturita.cermat.cz