Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23

drtinova_razitko

Termíny maturitních zkoušek

Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test
2. Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test
(max. 2 nepovinné zkoušky – cizí jazyk nebo matematika)

II. Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky (4-5)

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolí jazyk ve společné části)

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní a diplomatické služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd – ústní zkouška
nebo Německý jazyk / Francouzský jazyk – písemná práce + ústní zkouška
(jeden volitelný předmět)
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní akademie

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 75-41-M/01 Sociální činnost – ŠVP Právní a sociální služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Psychologie a pedagogika nebo Ekonomika a sociální politika nebo Sociální péče a služby (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Sociální péče a služby, Zdravotní nauka, Ekonomika a sociální politika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

(max. 2 nepovinné zkoušky – lze volit z nabídky volitelných předmětů)

Žák může profilovou zkoušku z jednoho cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, doloženým jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT (pro anglický jazyk úroveň B2 a vyšší), tuto možnost však musí povolit ředitelka školy. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky žák podává ředitelce školy nejpozději do 31. března. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.  Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ale žák koná.

Seznam literárních děl k maturitě 2023
Témata ústních zkoušek k maturitě 2023
Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky
Pravidla průběhu a hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a CJ u maturity 2023
Hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z ČJ MZ 2023
Hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z AJ MZ 2023
Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách
maturita.cermat.cz

 

 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
Hodnocení ústních zkoušek MZ 2022 (kromě ČJL a AJ)