Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24

drtinova_razitko

Termíny maturity 2024

Základní informace ke zkušebním předmětům

Maturitní zkoušku (MZ) tvoří společná a profilová část. Žák u MZ uspěje, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Společnou část maturitní zkoušky tvoří 2 povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – didaktický test – hodnocení uspěl(a)/neuspěl(a)
 2. Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test – hodnocení uspěl(a)/neuspěl(a)

Žák si může zvolit až 2 nepovinné zkoušky – cizí jazyk nebo matematiku, hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek MZ.

Profilovou část maturitní zkoušky tvoří 4 nebo 5 povinných zkoušek.

Obor Veřejnosprávní činnost – Právní a diplomatické služby

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části)
 3. Právo – ústní zkouška
 4. Ústní zkouška z jednoho z předmětů Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd
  nebo písemná práce a ústní zkouška z Německého nebo Francouzského jazyka (vyučovaného dle ŠVP a odlišného od jazyka ve společné části)
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Žák si může zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky volitelných předmětů v části 4, kterou si nezvolil jako povinnou.

Obor Veřejnosprávní činnost – Právní akademie

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části)
 3. Právo – ústní zkouška
 4. Ústní zkouška z jednoho z předmětů Veřejná správa nebo Ekonomika nebo Základy společenských věd
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Žák si může zvolit až 2 nepovinné zkoušky v profilové části z nabídky volitelných předmětů v části 4, kterou si nezvolil jako povinnou.

Obor Sociální činnost – Právní a sociální služby

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části)
 3. Právo – ústní zkouška
 4. Ústní zkouška z jednoho z předmětů: Psychologie a pedagogika nebo Ekonomika a sociální politika nebo Sociální péče a služby
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Sociální péče a služby, Ekonomika a sociální politika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Žák si může zvolit až 2 nepovinné zkoušky v profilové části z nabídky volitelných předmětů v části 4, kterou si nezvolil jako povinnou.

Další ustanovení k profilovým maturitním zkouškám platné pro školní rok 2023/24

Žák může povinnou profilovou zkoušku z jednoho cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doloženým jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT (úroveň B2 a vyšší), tuto možnost však musí povolit ředitelka školy. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky žák podává ředitelce školy nejpozději do 31. března. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.  Nahradit lze profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ale žák koná.

Seznam literárních děl k maturitě 2024
Témata ústních zkoušek k maturitě 2024
Pravidla průběhu a hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a CJ u maturity 2024
Praktická maturitní zkouška 2024
Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách  2024
Hodnocení PP z ČJL 2024
Hodnocení PP a ústní AJ MZ 2024
Hodnocení PP a ústní NJ MZ 2024
Hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ (kromě ČJ a cizích jazyků) 2024
Hodnocení praktické MZ 2024

maturita.cermat.cz

 

 

Hodnocení ústních zkoušek MZ 2022 (kromě ČJL a AJ)