Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Střední odborné školy, Praha 5, Drtinova 3/498 jsou tvořeny v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace a dokumenty dostupné v jiných formátech než v textové či hypertextové podobě. U těchto dokumentů doporučujeme jejich stažení a k jejich prohlížení je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých prohlížečích webových stránek jsou aplikace, které slouží k jejich prohlížení, přímo integrovány.

Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu votlucka@stredniskoladrtinova.cz.
<< ZPĚT