Drtinka (písnička o škole)

Patnáct „P“, která hovoří pro aneb priority školy

 1. Plně vytížené a vyhledávané školské zařízení s cca 460 studenty v pěkné novorenesanční budově s prostornými třídami přímo v centru Prahy s perfektní dopravní obslužností.
 2. Profesionální pedagogický tým
 3. Právní a diplomatické služby – studijní program s jedinečným ŠVP
  Právní a sociální služby – nově koncipovaný studijní program zaměřený na zajímavou praxi a pravidelné exkurze v rámci sociálně-právní sféry
 4. Praktická připravenost absolventů školy pro další studium a uplatnitelnost na českém i zahraničním trhu práce
 5. Příjemné klima školy – škola rodinného typu, individuální přístup k žákům, nabídka konzultací, důraz kladen na primární prevenci (kyberšikana – adaptační workshopy – 1. ročník)
 6. Posílení výuky cizích jazyků – rozšířená výuka cizích jazyků v rámci využití Metropolitního programu MHMP. K výuce cizích jazyků využíváme nejnovější technologie – moderní jazykové laboratoře
 7. Právnická angličtina, předmět vedený právní specialistkou v AJ, Konverzace v anglickém jazyce vedená rodilým mluvčím. Důraz je kladen na předměty právní povahy.
 8. Praxe v zahraničí, nabízíme řadu dobrovolných aktivit a mezinárodních vzdělávacích pobytů (například v rámci Programu Erasmus+), praxe v SRN (Berlín, Mnichov) v rámci TANDEMU s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, praxe na MALTĚ
 9. Přednášky odborníků z praxe – nadstandardní vztahy s úředníky Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta, ministerstev, Senátu, soudů, Policie ČR, MHMP, Úřadu vlády ČR
 10. Propojování výchovně vzdělávací činnosti a výměna zkušeností díky spolupráci s Pedagogickou, Filozofickou, Právnickou fakultou UK a s Metropolitní univerzitou v Praze (např. spolupráce na Podzimní škole mezinárodních vztahů). Vysokoškolští studenti připravují také nejrůznější aktivity pro naše studenty – např. projekt Stužák (workshopy o mezinárodních vztazích, veřejných politikách, ekonomii)
 11. Projekty: mezinárodní projekt FutureEU, Projekt Euroscola (výherci vystoupili před EP ve Štrasburku), Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Učitel naživo (status Spolupracující škola s VŠMVV), eTwinning, Studentské volby, EuropaSecura, Jeden svět, spolupráce s organizací Didactica Viva, z.s. Účast na mezinárodních soutěžích (Osvětim, Mauthausen – jako škola jsme byli vyznamenáni Mauthausenským mezinárodním výborem).
  Během studia mají žáci možnost získat různé certifikáty, např. z mezinárodní jazykové zkoušky FCE z anglického jazyka, vykonat státní zkoušky z psaní na klávesnici
 12. Podpora charitativních humanitárních programů, spolupráce na sociálních projektech, např. spolupráce s UNICEF, s organizací ČLOVĚK v TÍSNI, fondem SIDUS apod. V rámci prevence rakoviny se již pravidelně zapojujeme do sbírky Květinový den (např. v r. 2017 šlo o částku 586 789 CZK, kterou jsme podpořili nákup zařízení pro léčení nádorů a byli jsme oceněni jako „nejlepší škola v prevenci proti rakovině“). Spolupráce s Alzheimer Home Praha 4, Centrem Filipovka pro postižené děti.
 13. Péče o dítě do tří let věku“ – v rámci oboru Sociální činnost je možno získat způsobilost pro živnost vázanou, stejně jako certifikát ke způsobilosti využití znakového jazyka.
 14. Pěvecký sbor Drtinka – společná vystoupení a besedy s vrstevníky z Japonska, Singapuru, Rakouska, Ruska, Německa, USA, Kanady, Finska, Švédska). Profesionální zázemí mají akce připravované školním Klubem historie. Pořádáme i vernisáže výstav s tématikou dějin 20. století, nedávno jsme byli za tuto činnost oceněni 2 medailemi (Úřad dokumentace PČR). Debatní klub, Hudebně-dramatický kroužek, Klub mladého diváka.
 15. Poznávací školní výlety za památkami UNESCO v ČR i v zahraničí – například Benelux, Berlín, Drážďany, Lisabon, Londýn, New York, Řím, Salzburg, Valletta, Vídeň.