Vyučující

Ředitelka školy

PaedDr. Pavla Nedomová

Zástupci ředitelky

Mgr. Hana Bartáková
Mgr. Jiří Černý

Vyučující

Jméno Vyučované předměty Telefon
Ing. Jaroslava Bartoňová Ekonomika, Účetnictví 257 218 217
Mirela Bartošová Anglický jazyk, Francouzský jazyk 257 219 353
Mgr. Miroslav Bína Právo 257 217 678
Mgr. Jindra Blažková Německý jazyk, Ruský jazyk 241 400 538
Mgr. Ilona Borovcová Dějepis, Český jazyk a literatura 257 219 212
PhDr. Anna Borůvková Anglický jazyk 257 218 217
Mgr. & Mgr. Tomáš Botlík Nuc Německý jazyk, International leadership, Personální management 241 400 538
Mgr. Zuzana Bradová Ruský jazyk, Výtvarná výchova 257 219 353
Mgr. Ľubica Drnáková Psychologie, Pedagogika, Pečovatelství, Sociální péče a služby, Základy společenských věd 257 217 678
Mgr. Marek Goldman Geografie, Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Martina Hartmanová Písemná elektronická komunikace, Informační a komunikační technologie 257 221 703
Adéla Chobotová Právnická angličtina 257 219 212
Ing. Martina Chytilová Ekonomika, Písemná elektronická komunikace 257 217 678
Ing. Pavel Jahn Informační a komunikační technologie 257 221 703
JUDr. Táňa Jančaříková Anglický jazyk, Právnická angličtina 257 219 212
Mgr. & Mgr. Martina Janušová Český jazyk a literatura, Základy společenských věd 257 219 212
Bc. Miluše Jaroševská Písemná elektronická komunikace 241 412 543
Mgr. Tereza Kábelová Anglický jazyk, Český jazyk a literatura 257 219 212
Mgr. Ivana Karásková Právo, Veřejná správa 257 217 678
Ing. Lenka Kendíková Písemná elektronická komunikace, Informační a komunikační technologie 241 412 543
David Joseph Klopacz, Bcc. Konverzace v AJ 257 219 212
Mgr. Marie Klusáčková Anglický jazyk, Německý jazyk 241 400 538
Mgr. Štěpán Kočí Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Gabriela Kolářová Biologie a ekologie, Zdravotní nauka, Pečovatelství a osobní asistence, Zdravotní tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Tereza Králová Tělesná výchova, Sociální péče a služby, Fyzika, Psychologie 257 218 217
Mgr. Monika Kubátová Německý jazyk 241 400 538
PaedDr. Eliška Kujalová Matematika, Chemie 257 217 678
Mgr. Daniela Kursová Právo, Veřejná správa, Sociální péče a služby 257 217 678
PhDr. PaedDr. Alexej Mikulášek, Ph.D. Český jazyk a literatura 257 217 678
PhDr. Alena Mikulášková Český jazyk a literatura, Ruský jazyk 257 217 678
Mgr. Denisa Nácovská Anglický jazyk, Německý jazyk 241 400 538
Mgr. Ilona Novotná Matematika, Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Ladislav Skákal Matematika, Francouzský jazyk 257 217 678
Mgr. Jarmila Smolová Právo, Veřejná správa 257 217 678
Mgr. Soňa Šípová Anglický jazyk 257 219 212
Mgr. Iva Škorpová Ekonomika, Základy společenských věd 257 217 678
Mgr. Olga Šramelová Český jazyk a literatura 257 219 212
Mgr. Jana Veverková Hudební výchova 257 219 212
Mgr. Kateřina Vondráčková Francouzský jazyk, Základy společenských věd 257 219 212
Ing. Petr Votlučka Informační a komunikační technologie 257 221 703