Europass

Dle doporučení Národního centra Europass (NCE ČR) je Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce (Europass) nyní pro čtvrté ročníky zdarma ke stažení (viz odkazy níže).

  • Vysvědčení (nejen v českém jazyce) deklaruje získané kompetence ze studovaného oboru v evropském formátu.
  • Získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění popisuje slovně.
  • Dále uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost