Europass

Dle doporučení Národního centra Europass (NCE ČR) je Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce (Europass) nyní pro čtvrté ročníky zdarma ke stažení (viz odkazy níže).

Dodatek objasňuje kvalifikaci
Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích, možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Od školního roku 2020/21 dodatky obsahují převod procentuálního hodnocení společné části maturitní zkoušky na známky.
Dodatek využijí absolventi doma i v zahraničí
Dodatek k osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v zahraničí. V poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě.

Veřejnosprávní činnost

Sociální činnost