PROJEKT „Austausch macht Schule“

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Informationsreise nach Prag,
im Namen von „Austausch macht Schule“ und dem Deutschen Youth For Understanding Komitee e.V. dürfen wir Ihnen heute die Dokumentation von „Herz, Hand und Kopf 2024 – Informationsreise“ übersenden.
Mit uns waren 15 Abgeordnete aus zehn Bundesländern sowie die KMK-Präsidentin, Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, drei Tage lang in Prag unterwegs. Dabei haben wir zur Situation und zu Herausforderungen im int. Jugend- und Schüleraustausch diskutiert, einen Schwerpunkt auf Austausch in der Beruflichen Bildung gelegt und mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften einer Prager Berufsschule gesprochen. Wir waren zu Gast in der Deutschen Botschaft Prag und besuchten die Gedenkstätte in Lidice.
Besonders fruchtbar war wieder der Austausch der „Bundesländer“ untereinander – so haben wir in der Auswertung (S. 24-25) eine ganze Reihe möglicher Initiative und Vorhaben gesammelt, die in einzelnen Ländern bereits angefangen wurden und in anderen noch eingebracht werden können.
Wir haben allen teilnehmenden Abgeordneten der Reise die Dokumentation individuell zugeschickt und bleiben mit ihnen im bundesland-spezifischen Austausch.
Mit dieser Zusammenstellung wichtiger Aussagen und Ideen haben aber auch Sie noch einmal einen Überblick über Verlauf und Ergebnisse dieser gelungenen Veranstaltung.
Einen Bericht finden Sie auch auf https://www.austausch-macht-schule.org/IR24 – den Sie gerne teilen können!
Über Nachfragen freuen wir uns und stehen jederzeit auch für ein Hintergrundgespräche bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Böttcher
Initiative „Austausch macht Schule“
c/o Koordinierungszentrum Tandem
Gesandtenstr. 10 • 93047 Regensburg
b.boettcher@austausch-macht-schule.org
www.austausch-macht-schule.org

Projekt „DIDACTICA VIVA“

Škola se podílí na pilotních akcích projektu. Zkoumá historická místa v okolí školy, která nejsou tolik známá (další informace na http://didacticaviva.ped.muni.cz/).

Didactica viva

eTwinning Projekt „Learning How to Learn“

V roce 2022 proběhl na SOŠ Drtinova projekt zaměřený na studijní dovednosti a strategie efektivního učení. Naši studenti spolupracovali s partnery ze Španělska, Rumunska a Turecka. V mezinárodních týmech studenti diskutovali a řešili úkoly zaměřené na osvojení efektivních učebních strategií. Projekt proběhl v anglickém jazyce, a tak studenti kromě kompetence k učení a schopnosti práce s digitálními médii rozvíjeli i své jazykové dovednosti. Příklady probíraných témat: efektivní příprava na testy a zkoušky, time management, strategie pro zlepšení paměti a zapamatování, efektivní studijní techniky a schopnost koncentrace. Po skončení získal projekt nejen národní certifikát kvality (eTwinning National Quality Label), ale díky vysokému hodnocení poroty následně postoupil i na další úroveň a byl oceněn evropským certifikátem kvality (Europen Quality Label).
Projektový deník k nahlédnutí zde: https://twinspace.etwinning.net/235945/home

Projekt „Doučování na SOŠ Drtinova“

V rámci Národního plánu obnovy a finanční podpory EU využíváme investice do doučování žáků, kteří si zcela oprávněně z důvodu absence prezenční výuky během Covid 19 zaslouží naši zvýšenou pozornost.

Projekt „Učebna jazyků na SOŠ Drtinova“

Od 1. 4. – 30. 11. 2019 je naše instituce realizátorem projektu „Učebna jazyků na SOŠ Drtinova“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000944, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů, v rámci projektu tak dojde k modernizaci jazykové učebny. Celková výše podpory činí 2.426.674,38,- Kč.
Poznatky vyučujících cizího jazyka

Projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“

Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project)
Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami v oblastech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. Projekt trvá od 1. ledna 2019 do 30. června 2020, kdy se ho účastní evropské země jako Bulharsko, Kypr, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko, Česká republika a Chorvatsko.
Ve dnech 27. července až 31. července 2020 se konala Závěrečná evropská konference v Bulharsku.
Už je to měsíc, co jsme vyjeli do Bulharska, do měst Varna a Veliko Tarnovo v rámci projektu FuturEU:Občanské úvahy o budoucnosti EU“.
Ve dnech 20. až 22. února 2019 se uskutečnilo v bulharské Sofii setkání všech partnerů v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU FuturEU). Project spolupracuje s občanským sdružením Change it! a podporuje zájmy mladých lidí, participaci na veřejném životě a realizaci projektů v oblastech podporovaných Evropskou unií.). Setkání v Sofii se zúčastnili dva pedagogové z naší školy, Tomáš Botlík a Natálie Mochelová. Evropské setkání v Sofii se zabývalo veškerými aktivitami, které jednotlivé členské země budou pořádat a které mají přiblížit mladým lidem situaci týkající se aktuálních témat Evropské unie. Více zde

Cultural Care AU PAIR

Jedná se o workshop ohledně možnosti cestovat do USA, poskytování lekcí anglického jazyka v rámci přípravy na MZ (zdarma) a týká se studentů 4. ročníků a 3. D (18-letí).
Charakteristika
Jde o agenturu, která má 30 let zkušenosti, 80 % zaměstnanců byli sami au-pair a jsou odborníci na cestování do USA. Studenti budou součástí rodiny EducationFirst (EF).
Zájemce musí splňovat středoškolské vzdělání s maturitou (věk 18 – 26 let), zkušenosti s péčí o děti, řidičský průkaz a dobrý zdravotní stav.

Projekt Nenech to být

Nenech to být (nntb.cz) je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojujeme se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě. Nenech to být je webová a mobilní platforma, skrze kterou mohou žáci i jejich rodiče anonymně upozornit na šikanu či jiné problémy v kolektivu.
Jak pomáháme
Základním pilířem všech našich aktivit je webová a mobilní aplikace fungující na principu online anonymní schránky důvěry. Pomáháme promluvit mlčící většině a podporujeme žáky, aby nebyli ke svému okolí lhostejní.

Projekt „Do práce na kole!“

(a nejen na kole – taky na koloběžce, in-line bruslích, během i procházkou)
Do práce na kole je celostátní výzvou, jejíž 9. ročník se uskuteční v květnu 2019. Cílem „Do práce na kole“ je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
Akce probíhá po celý měsíc květen a za naši školu se zúčastní čtyři týmy – DRTINKA 1; YOUNG TEAM; BAJKEŘI Z RADOTÍNA a DRTICHODCI.

Projekt TANDEM

V rámci spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládežeTandem (https://www.tandem-org.cz/) a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti jsme ve školním roce 2018/2019 realizovali 2 výměnné praxe celkem pro 8 českých a 10 německých studentů v Praze, Berlíně a Mnichově.
V rámci praxí vyrazili naši studenti do Berlína a Mnichova, kde pracovali v nejrůznějších oborech dle svého zájmu (headhunting v personální agentuře, startup v turismu, pojišťovnictví školní kluby, školky apod.).
Více o odborné praxi v Německu

Projekt DofE

Naše škola se v roce 2016 stala otevřeným místním centrem DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se o prestižní celosvětový vzdělávací program pro mladé lidi, kteří mají odvahu zkusit nové věci. V období plnění cílů programu, které si stanoví sami v oblasti sportu, talentu a dobrovolnictví, se studenti pravidelně věnují zvoleným činnostem (minimálně 3 měsíce) a také se připravují na závěrečnou expedici. Program má tři úrovně (bronzová, stříbrná a zlatá) a po úspěšném splnění zvolené úrovně je student odměněn odznakem a certifikátem. Mnozí zaměstnavatelé i vysoké školy zohledňují získaný certifikát, který je důkazem vůle a schopnosti rozvíjet svoji osobnost a objevovat svůj potenciál.

Projekt eTwinning

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Více zde

Projekt Erasmus +

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

TANZANIE

Ve dnech 12. – 19. 2. 1019 se v Tanzanii konal projekt Young Social Innovators v rámci programu Erasmus+. Účastníci pracují s mladými lidmi a tento projekt byl zaměřen na interakci s mladými lidmi. Jednotlivé bloky byly zaměřené na aktivity, které rozvíjejí kreativitu mladých lidí, a zároveň rozvíjí jejich kritické myšlení díky zvoleným tématům (problémy konkrétních zemí, poznávání jiných kultur, tolerance, improvizace atd.). Projektu se zúčastnilo Chorvatsko, Polsko, ČR, Thajsko, Indonésie, Keňa, Tanzanie a Peru.

Mgr. Martina Janušová

CHORVATSKO

V rámci programu Erasmus+, který financuje Evropská unie, jsme se zúčastnili výměnného pobytu (EUvolution) mládeže ve Slavonskem Brodu, který se nachází na hranici Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Kromě nás se výměny zúčastnili i mladí lidé z Bulharska, Řecka, Itálie, Polska, Chorvatska a Francie. Během 7 dnů jsme se věnovali tématům zaměřených na EU a na blížící se volby do Evropského parlamentu. Pracovali jsme ve skupinách na různých projektech a celá konverzace probíhala v angličtině. Během programu jsme si rozšířili obzory o EU, o institucích EU a o jednotlivých stranách Evropského parlamentu. Pobyt v zahraničí nám všem pomohl v odblokování strachu z prezentování před větší skupinou lidí.

Natalie Kühle, Kateřina Malátová, Josef Novák, Gabriela Tůmová

<< ZPĚT