Projekt „DIDACTICA VIVA“

Škola se podílí na pilotních akcích projektu. Zkoumá historická místa v okolí školy, která nejsou tolik známá (další informace na http://didacticaviva.ped.muni.cz/).

Didactica viva

eTwinning Projekt „Learning How to Learn“

V roce 2022 proběhl na SOŠ Drtinova projekt zaměřený na studijní dovednosti a strategie efektivního učení. Naši studenti spolupracovali s partnery ze Španělska, Rumunska a Turecka. V mezinárodních týmech studenti diskutovali a řešili úkoly zaměřené na osvojení efektivních učebních strategií. Projekt proběhl v anglickém jazyce, a tak studenti kromě kompetence k učení a schopnosti práce s digitálními médii rozvíjeli i své jazykové dovednosti. Příklady probíraných témat: efektivní příprava na testy a zkoušky, time management, strategie pro zlepšení paměti a zapamatování, efektivní studijní techniky a schopnost koncentrace. Po skončení získal projekt nejen národní certifikát kvality (eTwinning National Quality Label), ale díky vysokému hodnocení poroty následně postoupil i na další úroveň a byl oceněn evropským certifikátem kvality (Europen Quality Label).
Projektový deník k nahlédnutí zde: https://twinspace.etwinning.net/235945/home

Projekt „Doučování na SOŠ Drtinova“

V rámci Národního plánu obnovy a finanční podpory EU využíváme investice do doučování žáků, kteří si zcela oprávněně z důvodu absence prezenční výuky během Covid 19 zaslouží naši zvýšenou pozornost.

Projekt „Učebna jazyků na SOŠ Drtinova“

Od 1. 4. – 30. 11. 2019 je naše instituce realizátorem projektu „Učebna jazyků na SOŠ Drtinova“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000944, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů, v rámci projektu tak dojde k modernizaci jazykové učebny. Celková výše podpory činí 2.426.674,38,- Kč.
Poznatky vyučujících cizího jazyka

Projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“

Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project)
Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami v oblastech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. Projekt trvá od 1. ledna 2019 do 30. června 2020, kdy se ho účastní evropské země jako Bulharsko, Kypr, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko, Česká republika a Chorvatsko.
Ve dnech 27. července až 31. července 2020 se konala Závěrečná evropská konference v Bulharsku.
Už je to měsíc, co jsme vyjeli do Bulharska, do měst Varna a Veliko Tarnovo v rámci projektu FuturEU:Občanské úvahy o budoucnosti EU“.
Ve dnech 20. až 22. února 2019 se uskutečnilo v bulharské Sofii setkání všech partnerů v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU FuturEU). Project spolupracuje s občanským sdružením Change it! a podporuje zájmy mladých lidí, participaci na veřejném životě a realizaci projektů v oblastech podporovaných Evropskou unií.). Setkání v Sofii se zúčastnili dva pedagogové z naší školy, Tomáš Botlík a Natálie Mochelová. Evropské setkání v Sofii se zabývalo veškerými aktivitami, které jednotlivé členské země budou pořádat a které mají přiblížit mladým lidem situaci týkající se aktuálních témat Evropské unie. Více zde

Cultural Care AU PAIR

Jedná se o workshop ohledně možnosti cestovat do USA, poskytování lekcí anglického jazyka v rámci přípravy na MZ (zdarma) a týká se studentů 4. ročníků a 3. D (18-letí).
Charakteristika
Jde o agenturu, která má 30 let zkušenosti, 80 % zaměstnanců byli sami au-pair a jsou odborníci na cestování do USA. Studenti budou součástí rodiny EducationFirst (EF).
Zájemce musí splňovat středoškolské vzdělání s maturitou (věk 18 – 26 let), zkušenosti s péčí o děti, řidičský průkaz a dobrý zdravotní stav.

Projekt Nenech to být

Nenech to být (nntb.cz) je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojujeme se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě. Nenech to být je webová a mobilní platforma, skrze kterou mohou žáci i jejich rodiče anonymně upozornit na šikanu či jiné problémy v kolektivu.
Jak pomáháme
Základním pilířem všech našich aktivit je webová a mobilní aplikace fungující na principu online anonymní schránky důvěry. Pomáháme promluvit mlčící většině a podporujeme žáky, aby nebyli ke svému okolí lhostejní.

Projekt „Do práce na kole!“

(a nejen na kole – taky na koloběžce, in-line bruslích, během i procházkou)
Do práce na kole je celostátní výzvou, jejíž 9. ročník se uskuteční v květnu 2019. Cílem „Do práce na kole“ je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
Akce probíhá po celý měsíc květen a za naši školu se zúčastní čtyři týmy – DRTINKA 1; YOUNG TEAM; BAJKEŘI Z RADOTÍNA a DRTICHODCI.

Projekt TANDEM

V rámci spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládežeTandem (https://www.tandem-org.cz/) a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti jsme ve školním roce 2018/2019 realizovali 2 výměnné praxe celkem pro 8 českých a 10 německých studentů v Praze, Berlíně a Mnichově.
V rámci praxí vyrazili naši studenti do Berlína a Mnichova, kde pracovali v nejrůznějších oborech dle svého zájmu (headhunting v personální agentuře, startup v turismu, pojišťovnictví školní kluby, školky apod.).
Více o odborné praxi v Německu

Projekt DofE

Naše škola se v roce 2016 stala otevřeným místním centrem DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se o prestižní celosvětový vzdělávací program pro mladé lidi, kteří mají odvahu zkusit nové věci. V období plnění cílů programu, které si stanoví sami v oblasti sportu, talentu a dobrovolnictví, se studenti pravidelně věnují zvoleným činnostem (minimálně 3 měsíce) a také se připravují na závěrečnou expedici. Program má tři úrovně (bronzová, stříbrná a zlatá) a po úspěšném splnění zvolené úrovně je student odměněn odznakem a certifikátem. Mnozí zaměstnavatelé i vysoké školy zohledňují získaný certifikát, který je důkazem vůle a schopnosti rozvíjet svoji osobnost a objevovat svůj potenciál.

Projekt eTwinning

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Více zde

Projekt Erasmus +

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

TANZANIE

Ve dnech 12. – 19. 2. 1019 se v Tanzanii konal projekt Young Social Innovators v rámci programu Erasmus+. Účastníci pracují s mladými lidmi a tento projekt byl zaměřen na interakci s mladými lidmi. Jednotlivé bloky byly zaměřené na aktivity, které rozvíjejí kreativitu mladých lidí, a zároveň rozvíjí jejich kritické myšlení díky zvoleným tématům (problémy konkrétních zemí, poznávání jiných kultur, tolerance, improvizace atd.). Projektu se zúčastnilo Chorvatsko, Polsko, ČR, Thajsko, Indonésie, Keňa, Tanzanie a Peru.

Mgr. Martina Janušová

CHORVATSKO

V rámci programu Erasmus+, který financuje Evropská unie, jsme se zúčastnili výměnného pobytu (EUvolution) mládeže ve Slavonskem Brodu, který se nachází na hranici Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Kromě nás se výměny zúčastnili i mladí lidé z Bulharska, Řecka, Itálie, Polska, Chorvatska a Francie. Během 7 dnů jsme se věnovali tématům zaměřených na EU a na blížící se volby do Evropského parlamentu. Pracovali jsme ve skupinách na různých projektech a celá konverzace probíhala v angličtině. Během programu jsme si rozšířili obzory o EU, o institucích EU a o jednotlivých stranách Evropského parlamentu. Pobyt v zahraničí nám všem pomohl v odblokování strachu z prezentování před větší skupinou lidí.

Natalie Kühle, Kateřina Malátová, Josef Novák, Gabriela Tůmová

<< ZPĚT