Poznatky vyučujících cizího jazyka

S jazykovou učebnou se již důkladně seznámila většina vyučujících cizího jazyka.
„Učebnu využívám především ve výuce při zadávání poslechů přes sluchátka, dále ke skupinovým rozhovorům mezi žáky, rozhovory si pak nahráváme a společně je posloucháme a analyzujeme.“
„Kromě rozhovorů, nácviku výslovnosti učebnu používám také k procvičování gramatiky a slovní zásoby, žákům tam nahraji celou řadu cvičení a oni si vybírají dle potřeby to, co si chtějí procvičit, je to pro mě forma podpory autonomního učení.“
„I v době nouzového stavu lze používat učebnu k online výuce, nahrávám zde žákům celou řadu cvičení k online procvičování a také otázky, na které mohou ústně odpovídat a procvičovat si dovednosti týkající se mluveného projevu.“