Harmonogram školního roku 2019/20

 

září
2. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
3. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
2. – 6. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – na spádové škole určené Cermatem
9. 9. praktická maturitní zkouška – 2. termín
11. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
říjen
14. 10. Den otevřených dveří v 16 hodin
29. – 30. 10. podzimní prázdniny
listopad
4. 11. pedagogická rada ve 14:00 hodin
4. 11. třídní schůzky rodičů žáků 1. – 4. ročníků v 16:00 hodin
28. – 30. 11. Schola Pragensis
30. 11. Maturitní ples – Lucerna – od 19 hodin
prosinec
do 2. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
2. 12. Den otevřených dveří v 16 hodin
6. 12. vystoupení finského sboru Youth Choir Laulifikat
19. 12. divadelní představení – Městská divadla pražská
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
leden
6. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
20. 1. Den otevřených dveří v 16 hodin
22. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
27. 1. pedagogická rada ve 14:00 hodin
30. 1. ukončení 1. pololetí – vydávání vysvědčení 7. vyuč. h.
31. 1. pololetní prázdniny
únor
17. – 23. 2. jarní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
duben
1. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
studijní volno 4. C, 4. D
2. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
studijní volno 4. A, 4. B
6. 4. pedagogická rada ve 14:00 hodin
9. 4. velikonoční prázdniny
10. + 13. 4. státní svátky
14. 4.
15. 4.
jednotná přijímací zkouška 1. termín
jednotná přijímací zkouška 2. termín
24. 4. ukončení klasifikace 4. ročníků
25. 4. pedagogická rada tříd 4. ročníku
30. 4. vydání vysvědčení žákům 4. ročníků
květen – červen
4. – 15. 5. DT a PP společné části MZ dle harmonogramu MŠMT
do 15. 5. výsledky didaktických testů
18. – 29. 5. individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků SOŠ
18. – 22. 5. ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. B dle harmonogramu
25. – 29. 5. ústní maturitní zkoušky 4. C, 4. D dle harmonogramu
3. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení
15. 6. protokoly o výsledcích MZ
19. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí žáků 1. – 3. ročníků
22. 6. výuka, cvičná evakuace
23. 6. příprava školy na prázdninový úklid, pedagogická rada
24. 6. divadelní představení – Městská divadla pražská
25. 6. akce tříd
26. 6. sportovní den
29. 6. akce tříd
30. 6. vydání vysvědčení
červenec – srpen
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny