Harmonogram školního roku 2017/18

 

září
4. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
5. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
4. – 10. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – na spádové škole určené Cermatem
12. 9. adaptační odpoledne pro první ročníky
13. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
28. 9. státní svátek
29. 9. ředitelské volno
říjen
16. 10. (po) Den otevřených dveří v 16 hodin
26. – 27. 10. podzimní prázdniny
28. 10. státní svátek
listopad
6. 11. pedagogická rada ve 14:00 hodin
6. 11. třídní schůzky rodičů žáků 1. – 4. ročníků v 16:00 hodin
17. 11. státní svátek
23. – 25. 11. Schola Pragensis
27. 11. (po) Den otevřených dveří v 16 hodin
prosinec
do 1. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
2. 12. Maturitní ples – Lucerna – od 19 hodin
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
leden
3. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
16. 1. (út) Den otevřených dveří v 16 hodin
23. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
29. 1. pedagogická rada ve 14:00 hodin
31. 1. ukončení 1. pololetí – vydávání vysvědčení 6. vyuč. hodinu
únor
2. 2. pololetní prázdniny
5. – 11. 2. jarní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
29. 3. velikonoční prázdniny
30. 3. + 2. 4. státní svátky
duben
4. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
studijní volno 4. C, 4. D
5. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
studijní volno 4. A, 4. B
9. 4. pedagogická rada ve 14:00 hodin
11. 4. MZ – ČJ – PP
12. 4. jednotná přijímací zkouška – 1. termín
16. 4. jednotná přijímací zkouška – 2. termín
24. 4. ukončení klasifikace 4. ročníků
25. 4. pedagogická rada tříd 4. ročníku
30. 4. vydání vysvědčení žáků 4. ročníků
květen – červen
2. – 15. 5. DT a PP společné části MZ dle harmonogramu MŠMT
9. 5. Květinový den
15. 5. výsledky didaktických testů
21. 5. – 1. 6. individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků SOŠ
21. – 25. 5. ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. B
28. 5. – 1. 6. ústní maturitní zkoušky 4. C, 4. D
6. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení
15. 6. protokoly o výsledcích MZ
20. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí 1. – 3. ročníků
22. 6. sportovní den
25. 6. příprava školy na prázdninový úklid + pedagogická rada
26. 6. divadelní představení – Městská divadla pražská
27. + 28. 6. akce tříd
29. 6. vydání vysvědčení
červenec – srpen
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny