Harmonogram školního roku 2018/19

 

září
3. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
4. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
4. 9. slavnostní koncert pro 1. ročníky
3. – 5. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – na spádové škole určené Cermatem
10. 9. praktická maturitní zkouška – 2. termín
12. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
28. 9. státní svátek
říjen
15. 10. Den otevřených dveří v 16 hodin
29. – 30. 10. podzimní prázdniny
listopad
5. 11. pedagogická rada ve 14:00 hodin
5. 11. třídní schůzky rodičů žáků 1. – 4. ročníků v 16:00 hodin
22. – 24. 11. Schola Pragensis
24. 11. Maturitní ples – Lucerna – od 19 hodin
26. 11. Den otevřených dveří v 16 hodin
prosinec
do 1. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
21. 12. filmové představení
22. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
leden
3. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
14. 1. Den otevřených dveří v 16 hodin
23. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
28. 1. pedagogická rada ve 14:00 hodin
31. 1. ukončení 1. pololetí – vydávání vysvědčení 6. vyuč. h.
únor
1. 2. pololetní prázdniny
11. – 17. 2. jarní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
duben
3. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
studijní volno 4. C, 4. D
4. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
studijní volno 4. A, 4. B
8. 4. pedagogická rada ve 14:00 hodin
10. 4. MZ – ČJL – PP – výuka 1. – 4. h 1. – 3. roč.
11. 4. MZ – CJ – PP – studijní volno 1. – 3. roč.
12. 4. jednotná přijímací zkouška 1. termín – stud. volno 1. – 4. roč.
15. 4. jednotná přijímací zkouška 2. termín – stud. volno 1. – 4. roč.
18. 4. velikonoční prázdniny
19. + 22. 4. státní svátky
25. 4. ukončení klasifikace 4. ročníků
26. 4. pedagogická rada tříd 4. ročníku
30. 4. vydání vysvědčení žákům 4. ročníků
květen – červen
2. 5. MZ – MAT – DT, AJ – DT – studijní volno 1. – 3. roč.
3. 5. MZ – ČJ – DT, FJ – DT– studijní volno 1. – 3. roč.
20. – 31. 5. individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků SOŠ
20. – 24. 5. ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. B
27. – 31. 5. ústní maturitní zkoušky 4. C, 4. D
5. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení
15. 6. protokoly o výsledcích MZ
19. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí 1. – 3. ročníků
21. 6. sportovní den
24. 6. pedagogická rada, příprava školy na prázdninový úklid
25. 6. divadelní představení – Městská divadla pražská
26. + 27. 6. akce tříd
28. 6. vydání vysvědčení
červenec – srpen
29. 6. – 1. 9. hlavní prázdniny