Harmonogram školního roku 2020/21
(dle aktuální hygienické situace)

září
1. 9. zahájení školního roku
vstupní instruktáž BOZP, PO, BESIP žáků
2. 9. zahájení výuky podle schváleného rozvrhu
1. – 3. 9. písemné maturitní zkoušky 2. termín – na spádové škole určené Cermatem
10. 9. ústní maturitní zkoušky 2. termín (aula)
říjen
19. 10. Den otevřených dveří – on-line
26. – 27. 10. volné dny dle MŠMT
29. – 30. 10. podzimní prázdniny
listopad
9. 11. pedagogická rada
30. 11. Den otevřených dveří
prosinec
do 1. 12. odevzdání přihlášky žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
leden
4. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách
18. 1. Den otevřených dveří v 16 hodin
20. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
25. 1. pedagogická rada ve 14:00 hodin
28. 1. ukončení 1. pololetí
29. 1. pololetní prázdniny
únor
22. – 28. 2. jarní prázdniny
březen
do 1. 3. odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání
duben
1. 4. velikonoční prázdniny
2. + 5. 4. státní svátky
12. 4. pedagogická rada
21. 4. praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B
22. 4. praktická maturitní zkouška 4. C, 4. D
květen
3. 5. jednotná přijímací zkouška – 1. termín
4. 5. jednotná přijímací zkouška – 2. termín
7. 5. ukončení klasifikace 4. ročníků
10. 5. pedagogická rada 4. ročníků
14. 5. vydání vysvědčení žákům 4. ročníků
17. – 21. 5. studijní volno 4. r.
24. – 25. 5. studijní volno žáků 1. – 3. r.
24. – 26. 5. MZ didaktické testy dle harmonogramu MŠMT
červen
1. – 14. 6. ústní maturitní zkoušky
7. 6. výsledky didaktických testů
22. 6. ukončení klasifikace za 2. pololetí žáků 1. – 3. ročníků
23. 6. pedagogická rada (ST)
30. 6. vydání vysvědčení
červenec – srpen
7. – 9. 7. mimořádný termín didaktických testů MZ