Naši studenti se zúčastnili jazykového kurzu na Maltě (v červnu 2019 bude na Maltě praxe – info na nástěnce)
Od 24. ledna do 20. února 2019 můžete v naší škole navštívit výstavu Když se pravda měnila v krev…
Naše studentka Lucie Přenosilová zvítězila v krajském kole KPBI

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.