Nezapomeňte: 12. (19.) dubna 2017 termín jednotné přijímací zkoušky!
Protokol o předání pozvánek k jednotným testům PŘ (vygenerovaný CERMATem) škole nezasílejte.
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a stanovení kritérií hodnocení

Právní a diplomatické služby Veřejnosprávní činnost Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.