Přijímací řízení
Velikonoce v ITÁLII

Provoz kanceláře školy (pro podávání přihlášek):
v době jarních prázdnin 17. – 21. února 2020 od 9 do 12 hodin,
jinak po, st, čt 7:30 – 15:00, út 7:30 – 16:30, pá 7:30 – 14:00.

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.