Časté otázky na fungování školy o prázdninách a na začátku školního roku
Proběhly praxe našich studentů na Maltě, v Mnichově a Berlíně.
Gratulujeme Tereze Škodové, Emmě Kempny a Zuzaně Vladařové ze 3. B k 1. a 2. místu soutěže časopisu dTest „Spotřeba pro život

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.