Gratulujeme všem k úspěšnému zvládnutí druhého pololetí náročného koronaroku
a přejeme krásné prázdniny!

Opravné maturitní a dodatečné zkoušky
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Gratulujeme studentkám 4. B Emmě-Cornelii Kempny, Tereze Škodové a Zuzaně Vladařové
k prvenství v soutěži Spotřeba pro život 2020“.
Děkujeme studentům z oboru Sociální činnost za obětavou pomoc v době nouzového stavu.

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.