Do 1. 3. 2021 přijímáme přihlášky ke studiu poštou nebo osobně na recepci školy
každý den od 9 do 12 hodin, v úterý do 17 hodin.

Dny otevřených dveří se letos konaly online.
Naši školu si prohlédněte, informujte se o nás, podívejte se na videa.

Distanční výuka bude pokračovat od 1. do 21. března 2021 dle rozhodnutí MŠMT.

Právní a diplomatické služby Právní akademie Právní a sociální služby

Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.

Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.

Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.