Projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“

Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami v oblastech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. Projekt trvá od 1. ledna 2019 do 30. června 2020, kdy se ho účastní evropské země jako Bulharsko, Kypr, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko, Česká republika a Chorvatsko.
Ve dnech 20. až 22. února 2019 se uskutečnilo v bulharské Sofii setkání všech partnerů v rámci pojektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU FuturEU). Project spolupracuje s občanským sdružením Change it! a podporuje zájmy mladých lidí, participaci na veřejném životě a realizaci projektů v oblastech podporovaných Evropskou unií.). Setkání v Sofii se zúčastnili dva pedagogové z naší školy, Tomáš Botlík a Natálie Mochelová. Evropské setkání v Sofii se zabývalo veškerými aktivitami, které jednotlivé členské země budou pořádat a které mají přiblížit mladým lidem situaci týkající se aktuálních témat Evropské unie.

Ve dnech 21. až 24. března 2019 se uskutečnila na Kypru, v Nikósii v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project) první diskuze s tématem „Obrana a bezpečnost„, kterou organizovalo sdružení Irevnitiko Idrima P.L.L, Nicosia (Kypr). Jedná se o jedno z evropských politických témat stanovených v Bílé knize o budoucnosti Evropy. Setkání se zúčastnil Tomáš Botlík a Natálie Mochelová, koordinátorka projektu, spolu s dalšími partnery projektu. Diskuze se konala na Univerzitě v Nikósii a na programu byly tři kulaté stoly, které se zabývaly tématy jako Současné bezpečnostní výzvy pro EvropuBezpečnost a migrace: kolik bezpečnosti a pro koho? a Ochrana ohrožených skupin jako výzva pro EU.
Ve dnech 9. až 12. května 2019 se uskutečnila další konference tentokrát na téma „Mladí v EU“polské Varšavě (Citizens‘ public forum “FuturEU – Youth Say“ and Street Parade). Konference se zúčastnily dvě studentky ze 4. C (Hana Kuželová a Bára Nováková) spolu s Mgr. T. Botlíkem a Mgr. N. Mochelovou. Konference se také účastnili profesionálové z různých členských států EU (např. Itálie, Chorvatsko, Kypr, Bulharsko), ale i jejich studenti. Páteční den byl věnován otázkám týkající se životního prostředí, ochrany zvířat, bezpečnosti států, mládeže, pracovních příležitostí atd. Všichni účastníci této konference se v sobotu zapojili do tzv. Schuman Parade, což je průvod na podporu evropské integrace a v odpoledních hodinách se uskutečnila zajímavá prohlídka Varšavy.
 Na květnovou konferenci konanou v polské Varšavě navazovala diskuze pořádána ve dnech 27. až 29. června 2019 v Zagrebu v Chorvatsku s tématem “Prohloubení hospodářské a měnové unie: potřebná opatření a změny” (“Deepening the economic and monetary union: the necessary measures and reforms”), kterou organizoval Evropský dům Slovanski Brod (Chorvatsko). Diskuze se zapojily všechny přítomné evropské státy jako Bulharsko, Polsko, Itálie, Německo a také Česká republika, kdy jednotliví účastníci vyjadřovali postoj zastoupeného státu s probíraným tématem a problémem EU. Nejdiskutovanějšími otázkami bylo zapojení členských států do měnové politiky a řešení otázek chudších evropských států. Českou republiku reprezentovala Mgr. Natálie Mochelová, koordinátorka projektu za Českou republiku.
 Ve dnech 25. až 27. září 2019 se uskutečnilo v italském Miláně setkání s tématem „Sociální pilíř pro budoucnost Evropy” („A Social Pillar for the Future of Europe”) v rámci projektu FuturEU: „Citizens Reflections on the Future of EU“, kterého se aktivně účastníme. Téma bylo představeno odborníky na sociální politiku EU, kdy mezi nimi se nesmí opomenout členka Evropského parlamentu Patrizia Toia. Jednotliví účastníci se zabývali otázkami týkající se zapojení společnosti do tvoření sociální Evropy nebo aktuálními problémy sociální politiky v Itálii. Poté následoval kulatý stůl, kdy hlavním tématem byl dopad národní a lokální sociální politiky. Českou republiku reprezentoval Mgr. Tomáš Botlík s Mgr. Natálií Mochelovou.
 Ve dnech 8. až 10. října se uskutečnila konference v Praze, v České republice, kdy nezisková organizace Change it! pořádala na naší škole debatu na téma Digitalizace a sociální sítě v Evropské Unii – „Můj digitální vesmír a budoucnost digitální Evropy“. Konference se zaměřila na možnosti využívání online služeb jako např. vyplňování formulářů pro úřady přes internet, či bezpečnost používání internetu a sociálních sítí. Nechybělo také téma týkající se dezinformovanosti veřejnosti a šíření falešných zprá, nebo-li fake news. Této debaty konané v anglickém jazyce se zúčastnila široká veřejnost spolu se studenty z naší školy společně s partnery z Bulharska, Itálie, Polska, Německa, Španělska a Chorvatska. Setkání bylo rozděleno na dvě části, kdy první část se věnovala diskuzi a zaobíráním se problematiky jak v ČR, tak v partnerských zemích, a poté byl připraven kvíz pro účastníky, kdy téma kvízu navazovalo na předchozí část.
Závěrečná evropská konference v Bulharsku ve dnech 27. července až 31. července 2020
Už je to měsíc, co jsme vyjeli do Bulharska, do měst Varna a Veliko Tarnovo v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“.
Odcestovali jsme dne 27. července v ranních hodinách z Prahy a po dvou hodinách letu jsme se ocitli na runwayi varnského letiště. Po prvním dni poznávání kultury a památek jsme strávili dobrých pár hodin u moře (a ano, trochu jsme se i spálili). S radostí jsme od bulharské organizátorky přijali odvoz do krásného majestátního města Veliko Tarnovo. 29. července jsme se střetli se všemi studenty – účastníky projektu FuturEU, mezi něž patřili Španělé, Němci, Poláci, Bulhaři a samozřejmě my, Češi! Po kratším seznámení jsme se vydali do restaurace, která byla nádherně situována na okraji vesnice, takž jsme mohli vychutnat nejen delikátní jídlo, ale zároveň neuvěřitelný výhled. Poznali jsme i tradiční bulharskou halvu a musaku! Pak jsme se rozdělili do skupin po pěti. Každá skupina měla za úkol zvolit si téma a vytvořit na dané téma plakát obsahující základní náležitosti. Naše skupina měla za úkol zpracovat finanční a sociální prvky EU a jak by je šlo napravit či zlepšit. Vypisovat zde veškeré nápady by trvalo delší dobu, bylo to neuvěřitelně zajímavé!!! Po kolektivních pracích jsme jeli do Veliko Trnovo, kde se nám dostalo té skvělé příležitosti zhlédnout Bulharskou light show, která interpretovala historii Veliko Tarnovo a na níž se podílel bulharsko-český tým. Loučení s organizátory i se všemi studenty bylo více než dojemné…
Celý pobyt v rámci projektu byl neskutečný a neuvěřitelný zážitek. Vše, počínaje letem a končící navázáním kontaktů se skvělými lidmi bylo fenomenální, hlavně chování Bulharů bylo pro nás příjemné překvapení. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří celý výlet zorganizovali, hlavně paní profesorce Mochelové, která nám vše včetně letenek i ubytování zajišťovala.

Martin Chval, 4. C