Fiskální a daňová politika

Velice si vážím toho, že jsem měl možnost zúčastnit se v aule naší školy přednášky a debaty s panem ministrem financí Andrejem Babišem, a to na téma fiskální a daňová politika.

Pan ministr hovořil například o státním rozpočtu, EET, ekonomickém růstu a ekonomické stabilitě v naší zemi. V této souvislosti vysvětlil důvody, proč je přesvědčen o tom, že by Česká republika neměla v dohledné době přijmout měnu Euro.
Celá akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře. Ocenili jsme možnost položit panu Babišovi otázky, na které ochotně odpovídal. Naše dotazy se týkaly především ekonomických témat, ale také sociální problematiky hlavně v souvislosti s růstem platů a důchodů v ČR.
Celou akci hodnotím jako velmi zdařilou a podnětnou. Osobní setkání s vrcholným politikem nám zcela jistě rozšířilo obzory a změnilo pohled na určité věci, o kterých jsme neměli mnoho informací. Věřím, že naše země i do budoucna zaznamená ekonomický růst a naše životní úroveň poroste.

Vojtěch Tůma, 4. A

Naši školu poctil vzácnou návštěvou ministr financí Andrej Babiš. Společně se spolužačkami a naší paní profesorkou jsme na něj čekaly u vchodu. Pan ministr nám všem podal ruku a vydal se za našeho doprovodu do auly. Strávil s námi skoro 3 příjemné hodiny, ve kterých nám podal odborně obohacující informace o fiskální a daňové politice. Samotná přednáška trvala hodinu a půl a ve zbylém čase nám odpověděl na naše četné dotazy.
Moc si jeho návštěvy vážíme a doufáme, že bude mít v blízké době možnost a čas nás opět navštívit.

Kateřina Erbanová a Anna Jevsejeva, 3. A

Minulý týden zavítal na naši školu místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Přednesl nám velice zajímavou přednášku na téma fiskální a daňové politiky. Zasvětil nás do fungování a vývoje státního rozpočtu a předal nám hlubší informace o systému EET. Přednáška byla zakončena besedou s panem ministrem, která obsahovala řadu otázek ze stran našich spolužáků. Andrej Babiš nám na ně velice podrobně odpověděl. Jsme rádi, že jsme měli možnost se tohoto programu zúčastnit, a že si na nás pan Babiš našel čas. Jednoznačně pro nás byla celá přednáška velkým přínosem.
Záměrem cyklu přednášek a besed se zajímavými návštěvami, diplomaty a odborníky z různých oborů je, abychom se uměli samostatně a bez ostychu vyjádřit, mimo jiné i položit dobře formulované otázky, a to nejen v českém, ale často i v cizím jazyce. Myslíme si, že jsme všichni udělali velký pokrok a daří se nám to…

Kristýna Kraftová a Anna Galásková, 3. A

Dne 20. dubna 2017 se uskutečnila skvělá a neopakovatelná přednáška a beseda se současným ministrem financí Andrejem Babišem!
Pan ministr nám po počátečním uvítání velice názorně vysvětlil pojmy a samotné fungování fiskální a daňové politiky. Poté samozřejmě nesměl chybět prostor na dotazy, které žáky zajímaly a na něž ministr velmi ochotně a srozumitelně odpovídal.
Na závěr jsme si s panem ministrem „hodili“ i nějaké selfíčko a odnesli si nezapomenutelný zážitek.
Ještě jednou moc děkujeme panu ministrovi, že pozvání od studentů přijal.

Jakub Tomek, 3. B

Na přednášce pana ministra jsem se dozvěděla, jak ministerstvo rozděluje svůj kapitál, odkud čerpá peníze, jak šetří napjatý státní rozpočet a jaké plány má Česká republika ohledně hospodářství do budoucna. Pan ministr ochotně zodpovídal naše dotazy a věnoval nám víc času, než měl původně v plánu.
Panu ministrovi za jeho návštěvu velmi děkujeme a také i všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na jejím zprostředkování.

Anička Lorenzová, 3. D

Dne 20. dubna 2017 byla SOŠ Drtinova poctěna návštěvou místopředsedy vlády a ministra financí pana Babiše, který přijel na základě pozvání našich studentů. Před samotnou přednáškou v aule školy proběhl i krátký rozhovor mezi panem ministrem a vyučujícími na téma financování školství a sociální oblasti. Toto téma považujeme za velmi důležité, protože jedním z našich studijních programů jsou právní a sociální služby. V současné době je na trhu práce velký nedostatek sociálních pracovníků, ačkoli o tento studijní obor je poměrně značný zájem. Velkým problémem fluktuace zaměstnanců v sociálních službách jsou bohužel nízké mzdy, čehož si je pan ministr vědom a sám potvrdil z osobní zkušenosti potřebnost a nezastupitelnost těchto služeb. V aule školy z úst pana ministra pak zaznělo, že s postupem času se velmi otevřely nůžky v oblasti příjmů mezi vysokoškolsky vzdělanými pedagogy či sociálními pracovníky naproti profesím jako jsou lékaři či advokáti. Jeho vizí je podpořit problematiku mezd a odměňování učitelů a sociálních pracovníků.

Mgr. Veronika Stará, vyučující sociálně-právních předmětů