S ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR prosíme, abyste se při vstupu do školy (otevřené budou 2 vchody, vstup s respirátorem) prokázali negativním výsledkem testu, dokladem o očkování nebo prodělání covid-19.

Pro usnadnění trasování epidemiologicky významných kontaktů prosíme o předání vyplněných kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefon) při vstupu do školy. Děkujeme, těšíme se!