Vyjadřujeme soustrast všem pozůstalým.
Pomoc zasaženým tragédií na FFUK možno realizovat prostřednictvím Nadačního fondu UK https://nf.cuni.cz