Informace k podaným odvoláním

Kapacita oborů je naplněna, nevyřízeným odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí již nemůžeme vyhovět. Odvolání jsme předali MHMP, od kterého obdržíte vyrozumění.