Informace k novému školnímu roku

  • 1. 9. budou žáci ve škole 3 vyučovací hodiny, tj. do 10:40.
  • Od 2. 9. výuka dle rozvrhu.
  • Při příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce u hlavního vchodu; během vyučování ve třídách.
  • Ve společných prostorách používají k ochraně dýchacích cest respirátor.
  • Screeningové testování žáků proběhne dle pokynů MŠMT 1., 6. a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.

S organizací testování seznámí třídní učitelé žáky 1. září.