Kritéria hodnocení

přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Počet přijímaných uchazečů podle školních vzdělávacích programů:

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby – 60 uchazečů
68-43-M/01 Právní akademie – 30 uchazečů
75-41-M/01 Právní a sociální služby – 30 uchazečů

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Prvním kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury (max 50 bodů) a z Matematiky (max 50 bodů). Maximální bodový zisk 100 bodů.
Druhým kritériem je průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 60 bodů.
Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 60 bodů, za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.
Maximální počet bodů je 160.

Počet bodů požadovaných pro přijetí na školní vzdělávací program:
Právní a diplomatické služby > 117
Právní akademie > 102
Právní a sociální služby > 99

<< Zpět