14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže
Lidice pro 21. století

Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli,
blahopřejeme Vám k postupu vaší žákyně – Šárky Exnarové – do 2. kola vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“.
Dále bychom touto cestou rádi pozvali Vás, Vaše žáky i pracovníky Vaší školy na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat 5. června 2019 v kostele sv. Václava v Opavě.
Upřesnění programu slavnostního vyhlášení naleznete na webových stránkách soutěže – www.lidice21.cz – v průběhu dubna.

S poděkováním a pozdravem

Organizátoři soutěže