Pravidla průběhu a hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků – MZ 2024

Zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná práce

 • minimální rozsah 250 slov
 • trvá maximálně 135 minut, 120 minut vypracování, 15 minut na volbu zadání
 • ředitelka stanoví 8 zadání
 • žákovi podle § 20 odst. 4 školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání o 40 %
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu
  (žák vzděl. v zahraničí – překladový slovník a Slovník spisovné češtiny)

Ústní zkouška

 • ředitelka schválila Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro školní rok 2023/24
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyku a slohu
 • žák si připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 dle zveřejněných kritérií

Písemné práce budou mít formu rukopisnou.
Příprava na ústní zkoušku bude 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.

Zkouška z cizího jazyka

Písemná práce

 • minimální rozsah 200 slov (součet obou částí)
 • trvá maximálně 90 minut
 • ředitelka stanoví 1 zadání (2 části)
 • povolené pomůcky: překladový slovník

Ústní zkouška

 • 20 témat
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahující 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Písemné práce budou mít formu rukopisnou.
Příprava na ústní zkoušku bude 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.

Hodnocení

Profilová část

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise a bude zveřejněno.
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák konal ve společné části maturitní zkoušky, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

<< ZPĚT