Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2021

Předvyplněnou přihlášku podle školního vzdělávacího programu si stáhněte do počítače, vyplňte osobní údaje a zkušební předměty.
K dispozici je ještě prázdná editovatelná přihláška dle oboru VSČ nebo SČ.

Nezapomeňte vyplnit datum, jméno, příjmení žáka a podpis.

Vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete třídní učitelce/třídnímu učiteli a v kopii na kancelar@stredniskoladrtinova.cz

Termín: do 18. listopadu 2020

Doporučujeme vyplnit a odeslat co nejdříve. Přihlášku můžete také donést osobně na vrátnici školy PO nebo ST od 8 do 11 hodin. Preferujeme elektronickou cestu.

Přihláška PDS
Přihláška VSČ
Přihláška PSS
Editovatelná přihláška VSČ
Editovatelná přihláška SČ