MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2021

Písemná část MZ: 1. – 3. září 2021 (na spádové škole určené Cermatem)
Ústní MZ: 8. září 2021 (v 8:00 v aule školy)

Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky

ČJL 30. srpna 2021 9:00 učebna 16
D 31. srpna 2021 9:00
učebna 16