„KOMUNIKACE S RESPEKTEM“ – otevřený dopis VŠEM

Drtinka, 2. června 2020

Milí přátelé,
dostáváme se do závěrečného období tohoto náročného školního roku.
Úvodem bych chtěla pogratulovat maturantům k zvládnutí praktických maturitních zkoušek. Držíme palce k zdárnému překonání celého červnového kolotoče dalších částí maturity!! Znovu musím vyseknout velkou poklonu těm z Vás, kteří jste v době nouzového stavu obětavě všude možně vypomáhali…  A nebylo Vás málo! fotogalerie
Dále hluboce děkuji všem pedagogům za jejich náročnou práci při online distanční výuce, za výkazy práce, skvělé přípravy, leckdy až s nepředstavitelnou vyčerpávající zpětnou vazbou žákům. Nemalý dík patří žákům, kteří si brzy uvědomili, že se nenacházíme v období prázdnin, ale v náročném období, ve kterém je nutné pilně pracovat, komunikovat, pomáhat…
V tomto duchu vyzývám všechny žáky 1. – 3. ročníků vytrvat v závěrečném maratonu v té naší královské disciplíně „KOMUNIKACE S RESPEKTEM“. Jedině zodpovědným přístupem k učivu a dobrou vzájemnou komunikací s vyučujícími můžeme při uzavírání klasifikace společně uspět jako celek na výbornou! Půjde o období nadcházejících maturit, navíc opravdu nevšedního nasazení učitelů nejen u maturitních, ale též přijímacích zkoušek v době sníženého stavu pedagogického sboru.
V této souvislosti bych chtěla velice poděkovat za vstřícnost těm rodičům, kteří nás (žáky i učitele) podporují ve všech různých směrech.
Ochraňujte se, snažme se!
Přeji nám všem hodně trpělivosti, úspěchů a především zdraví v tom našem červnovém činění…

S úctou
Vaše ředitelka

Drtinka, 6. 4. 2020

Milí mladí přátelé,
chtěla bych Vám vyjádřit hluboký obdiv nad tím, jak skvěle komunikujete se svými pedagogy, především se svými třídními učiteli. I když se Vám něco někdy nepodaří, vše určitě později zvládnete, protože jste se již nyní projevili jako ojediněle harmonicky fungující celek – kolektiv SOŠ v Drtince… Nejen Vy, ale i my – pedagogové se stále zdokonalujeme v té královské disciplíně – komunikace s respektem v obou úrovních – učitel – žák, žák – učitel. Jsem na Vás pyšná.
Nesmírně si navíc vážím všech Vás, kteří v této neobvyklé době kdekoli vypomáháte. Z nařízení vlády jsme předávali na MHMP seznam našich 18letých oboru Sociální činnost a někteří z Vás již v současné době pracujete. KLOBOUK dolů!!!
Držme svorně palce našim maturantům, situaci neustále s Vámi sledujeme, myslíme na Vás…
Ve škole je bez Vás smutno, žádný ruch, žádná legrace, moc se na Vás všechny těším, mám Vás moc ráda….
Přeji Vám i Vašim blízkým co nejvíce klidu, hlavně zdraví a pokud možno i dobré nálady o velikonočních svátcích!
Opatrujte se a ochraňujte se!