Informace pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek můžete odevzdat do 13. 5. 2022 v kanceláři školy (každý den 8:00 – 14:00 hod) nebo zaslat poštou.