Vstup do budovy je umožněn osobám, pokud

  1. nemají příznaky onemocnění COVID-19 a
  2. prokáží se negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dní a byl proveden provozovatelem zdravotnických služeb nebo základní školou

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu:

  1. laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  2. certifikát Min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění  COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní