Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

ke dni 2. května 2023 podle zaměření školních vzdělávacích programů

Seznam přijatých uchazečů

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 4. května 2023 v 8:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (v jiném termínu v kanceláři školy).

68-43-M/01 Právní akademie
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 4. května 2023 v 9:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (v jiném termínu v kanceláři školy).

75-41-M/01 Právní a sociální služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 4. května 2023 v 10:00 hodin v aule školy proti odevzdání zápisového lístku (v jiném termínu v kanceláři školy).

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, je povinen odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Zároveň se zápisovým lístkem přineste s sebou vyplněné dotazníky – s osobními údaji (pro školní matriku) a pro volbu druhého cizího jazyka.

Výsledky hodnocení přijímacího řízení řazené podle registračního čísla

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby

68-43-M/01 Právní akademie

75-41-M/01 Právní a sociální služby

Uchazečům, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu