Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

ke dni 20. května 2021 podle školních vzdělávacích programů

Seznam přijatých uchazečů

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 24. května 2021 v 7:30 – 8:30 hodin proti odevzdání zápisového lístku (v pozdějším termínu na recepci školy)

68-43-M/01 Právní akademie
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 24. května 2021 v 9:00 – 10:00 hodin proti odevzdání zápisového lístku (v pozdějším termínu na recepci školy)

75-41-M/01 Právní a sociální služby
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno dne 24. května 2021 v 10:30 – 11:30 hodin proti odevzdání zápisového lístku (v pozdějším termínu na recepci školy)

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, je povinen odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (do 3. června 2021).

Výsledky hodnocení přijímacího řízení řazené podle registračního čísla

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby

68-43-M/01 Právní akademie

75-41-M/01 Právní a sociální služby

Uchazečům, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Kritéria hodnocení

<< Zpět