Drtinka (písnička o škole)

Patnáct „P“, která hovoří pro aneb priority školy

  1. Plně vytížené a vyhledávané školské zařízení s cca 460 studenty v pěkné novorenesanční budově s prostornými třídami přímo v centru Prahy s perfektní dopravní obslužností.
  2. Profesionální a zkušený pedagogický tým, který se intenzivně věnuje dalšímu vzdělávání nejen v oblasti didaktiky a moderních vyučovacích metod  (např. spolupráce s NÚV v rámci ekonomických předmětů).
  3. Právní a diplomatické služby – studijní program s jedinečným ŠVP.
    Právní a sociální služby – nově koncipovaný studijní program zaměřený na zajímavou praxi a pravidelné exkurze v rámci sociálně-právní sféry.
  4. Prokazatelně vysoká úspěšnost při maturitních zkouškách a stabilně dobrá uplatnitelnost a praktická připravenost absolventů školy na trhu práce.
  5. Příjemné klima školy – škola rodinného typu, individuální přístup k žákům, nabídka konzultací.