Dne 15. lednu 2023 došlo na naší škole ke změně složení školské rady z řad zástupců zřizovatele.

Současné složení ŠR:
Bc. Jitka Černá (za zřizovatele)
Kryštof Ušela (za zřizovatele)
Andrea Kajgrová (za nezletilé studenty)
Mgr. Jindra Blažková (za pedagogy)
Mgr. Ľubica Drnáková (za pedagogy)
Antonín Turek (za zletilé studenty)

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková