Složení školské rady pro školní rok 2023/24:
Bc. Jitka Černá (za zřizovatele)
Kryštof Ušela (za zřizovatele)
PhDr. Olga Doležalová (za nezletilé studenty)
Mgr. Jindra Blažková (za pedagogy)
Mgr. Ľubica Drnáková (za pedagogy)
Antonín Turek (za zletilé studenty)

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková