Na podzim roku 2020 skončilo funkční období některých volených členů školské rady, a proto proběhly nové volby z řad zástupců zletilých studentů. Za pedagogy byly opětně zvoleny Mgr. Jindra Blažková a Mgr. Ľubica Drnáková. Zástupcem zletilých studentů se stal David Klikar, zástupcem nezletilých studentů se stala paní Andrea Klierová, matka Matěje Kliera. Jmenovanými zástupci za zřizovatele byli paní Mgr. Veronika Stropnická a pan Mgr. Tomáš Müller. V září 2019 skončilo 3leté funkční období členů ŠR jmenovaných Radou HMP. Opětně byl do rady jmenován pan Mgr. Tomáš Müller. Koncem roku 2019 byl jmenován druhým zástupcem za zřizovatele pan RNDr. Daniel Mazur.

Seznam členů
zástupce za zřizovatele: RNDr. Daniel Mazur, Mgr. Tomáš Müller
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jindra Blažková, Mgr. Ľubica Drnáková
za nezletilé žáky: Andrea Klierová
za zletilé žáky: David Klikar

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková