Dne 15. září 2022 proběhly na naší škole volby do školské rady z řad zletilých studentů. Studenti si za svého zástupce zvolili Antonína Turka.

Současné složení ŠR:
Bc. Jitka Černá (za zřizovatele)
RNDr. Daniel Mazur (za zřizovatele)
Andrea Kajgrová (za nezletilé studenty)
Mgr. Jindra Blažková (za pedagogy)
Mgr. Ľubica Drnáková (za pedagogy)
Antonín Turek (za zletilé studenty)

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková