BENELUX – POZNÁVACÍ ZÁJEZD

  1. DEN: ODJEZD Z ČR

Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo do Lucemburska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

  1. DEN: LUXEMBOURG, BRUSEL

Naší první zastávkou bude Luxembourg – hlavní město stejnojmenného velkovévodství nazývané pro své důkladné opevněni „Gibraltar severu“. Nejprve si prohlédneme katedrálu Notre Dame s renesančním náhrobkem, ve kterém jsou uloženy ostatky lucemburského hraběte a českého krále Jana Lucemburského. Poté se projdeme po městě, mimo jiné se zastavíme u památníku Jana Palacha. Autobusem pak přejedeme do centra hlavního města Belgie – Bruselu. Tady se vydáme na procházku městem kolem historických památek a zajímavostí tohoto kosmopolitního města. Uvidíme královský palác, muzejní komplex, katedrálu sv. Michala, jedno z nejhezčích náměstí na světě Grand Place, čůrajícího chlapečka Mannekenpis, kulinářské centrum města, obchodní bulváry Bruselu a další. Večer nás autobus odveze na ubytování.

  1. DEN: BRUGGY, GENT

Po snídani odjedeme do romantického a malebného města Bruggy, které je považováno za jedno z nejhezčích v Evropě a často se nazývá „Benátky severu“, čeká nás procházka podél vodních kanálů, hradní náměstí s gotickou radnicí, náměstí Markt s věží Belfort a další zajímavosti města. Po prohlídce přejedeme do historického města Gent, správního střediska Východních Flander. Projdeme se centrem kolem hlavních památek: katedrála Sint-Baafskathedraal se známým Gentským oltářem (Klaněni beránku), Sint Michielskerk, Laakenhalle, Graslei a Korenlei – soubor štítových cechovních domů na nábřeží řeky Leie     a další. Na závěr si užijeme i trochu volného času. Autobus nás poté odveze na stejné ubytování jako minulou noc.

  1. DEN: DELFT, SCHEVENINGEN, HAAG

Po snídani se přesuneme do Nizozemska. Jako první si prohlédneme malebné městečko Delft – náměstí s radnicí, nejstarší gracht Oude Delft, palác Prinsenhof. Pak přejedeme do proslavených přímořských lázni Schevenlngen, kde nás čeká relaxace u moře a na přímořské promenádě. Na závěr se zastavíme ve městě Haag, sídle vlády a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního dvora a celý den zakončíme procházkou v okolí historického komplexu Buitenhof. Večer přejedeme na ubytování.

  1. DEN: ZAANSE SCHANS, AMSTERDAM

Po snídani zastavíme ve známém skanzenu Zaanse Schans, kde se podíváme na pravý větrný mlýn a třeba i na výrobu dřeváků. Pak přejedeme do Amsterdamu, kde nás čeká devítihodinová prohlídka této nizozemské metropole. Uvidíme nejvýznamnější zajímavosti   a památky – Královský palác a okolí, starý kostel Oude Kerk, nové tržiště, Rembrandtův dům, náměstí Leidseplein. Prohlédneme si Rijksmuseum, nejnavštěvovanější muzeum v Nizozemsku se souborem dvaceti Rembrandtových obrazů. Podle domluvy navštívíme např. brusírnu diamantů nebo Anne Frank House – muzeum v domě, kde byla za války ukryta židovská dívka se svou rodinou. Dopřejeme si i projížďku lodí po grachtech a na závěr vyšetříme volný čas na nákup suvenýrů. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.

 DEN: NÁVRAT DO ČR                                Další informace  Mgr. Tomáš Botlík
<< ZPĚT