Velikonoce v ITÁLII

8. – 13. 4. 2020

  1. DEN: ODJEZD Z ČR
  1. DEN: FLORENCIE

Dopoledne přijedeme do města Florencie – skvostu italské renesance. Ve Florencii navštívíme nejznámější památky agalerie: gotický kostel Santa Croce s nádhernými freskami a hrobkami význačných Florenťanů, Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio, kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida a s lodžií Loggia dei Lanzi, Piazza del Duomo s honosným dómem Santa Maria del Fiore s Brunelleschiho kopulí, se zvonicí a baptisteriem se slavnými bronzovými dveřmi, kapli Medicejských Cappelle Medicee. Odpoledne budeme mít volný čas v centru města a poblíž slavného mostu Ponte Vecchio.

  1. DEN: PISA, LUCCA, BOLOGNA

Po snídani pojedeme do světoznámého města Pisa, původně etruského obchodního centra a později římské kolonie, nyní sídla arcibiskupa. Vyfotíme se se slavnou šikmou věží Campanile a po schodech vystoupáme na vrchol věže, kde se nám naskytne krásný výhled. Uvidíme zde také Dóm neboli románskou baziliku s překrásným průčelím z 12. století, baptisterium s mramorovou křtitelnicí a proslulou kazatelnou, event. hřbitov Camposanto. Pokud nám zbyde čas, zastavíme se cestou na ubytování v historickém městě Lucca, které je sídlem biskupa, hlavním městem stejnojmenné provincie a rodným městem Giacoma Pucciniho. V odpoledních hodinách si prohlédneme historické město Bologna.
V centru města je množství památek svědčících o bohaté kulturní minulosti města: nejstarší univerzita v Evropě, slavné vysoké věže ze 12. století Torri degli Asinelli    e Garisenda, kostel San Petronio – jedna z nejmohutnějších zděných středověkých staveb v Itálii, pěkné uličky s podloubími a paláce v okolí dvou hlavních náměstí – Piazza Maggiore a Piazza del Nettuno.

  1. DEN: LAGO DI GARDA, MALCESINE, VERONA

Ráno po snídani přejedeme severním směrem k jezeru Lago di Garda. Podél východního břehu jezera dojedeme k půvabnému městečku Malcesine s mohutným Scaligerským hradem, z jehož věže se nabízí překrásná vyhlídka na jezero. Budeme mít čas na prohlídku městečka a relaxaci u jezera. Poté odjedeme do města Verona s půvabným starobylým centrem, kde se dochovalo mnoho památek z doby starověkého Říma (např. římský amfiteátr z r. 30 po Kr.) i ze středověku. Zastavíme se u slavného Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo vyznával lásku. Večer se vrátíme naubytování jako minulou noc.

  1. DEN: BENÁTKY – CANAL GRANDE, BASILICA DI SAN MARCO, RIALTO

Po snídani odjedeme do přístaviště Punta Sabbioni, odkud se lodí přeplavíme do přístaviště San Marco v Benátkách. V Benátkách se projedeme loďkou (vaporetto) po kanálu Canal Grande, který je lemován krásnými paláci a kostely. Společně se projdeme půvabnými uličkami v okolí mostu Rialto či kostela Santa Maria Gloriosa dei Frari s cennými obrazy a památkami. Navštívíme chrám sv. Marka – Basilica di San Marco. Po prohlídce chrámu budeme mít volný čas na individuální zájmy u Dóžecího paláce – Palazzo Ducale a zvonice (Campanile). V podvečer se lodí vrátíme do Punta Sabbioni a odjedeme zpět do České republiky.

  1. DEN: NÁVRAT DO ČR

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních hodinách.

Koordinátor zájezdu: Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík