Charitativní činnost našich studentů

V letošním školním roce se naši studenti tradičně zúčastnili již 20. ročníku KVĚTINOVÉHO DNE.

Květinový den 2016

S Ligou proti rakovině naše škola spolupracuje již od samého počátku. Formou veřejných sbírek finančně přispíváme na onkologické programy vážně nemocných spoluobčanů.

V květnu 2016 jsme odeslali na konto Ligy proti rakovině 568 147 Kč.


Reakce od pořadatelů:

Dobrý den,

v příloze Vám posíláme certifikát s poděkováním za Vaší podporu letošního Českého dne proti rakovině. Děkujeme za bezchybnou spolupráci a nadstandardní aktivitu – pro letošní ročník jste se stali školou, která prodala nejvíce kytiček a vybrala nejvyšší částku v rámci celé ČR. Mějte se krásně a těšíme se na další příjemnou spolupráci.

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha

s pozdravem

Jana Kolářová

Diplom 2014

 


Plazma

Studenti se zúčastnili sbírky NA POMOC HAITI. Na konto určené pro pomoc a podporu země zdevastované přírodní katastrofou škola přispěla částkou přes 5 000 Kč.

Našim studentům nejsou lhostejné smutné příběhy handicapovaných dětí. Proto se formou sbírky KVĚTINKA (organizovanou pro oblast Prahy 5) snažili vybranou částkou přes 5 000 Kč částečně prosvětlit jejich nelehkou životní cestu.

Studenti naší školy jsou dárci KREVNÍ PLAZMY.

Každoročně dobrovolně a bezplatně daruje tuto nejcennější tekutinu několik žáků.


Ani o prázdninách naši žáci nezapomínají nabídnout svůj volný čas a síly, kde je potřeba. V srpnu 2010 se fyzicky podíleli na odstraňování následků POVODNĚMI ZNIČENÝCH MĚST. Velkou pochvalu si zaslouží studentka 4.D Markéta Machová. Ve svém bydlišti zorganizovala veřejnou sbírku na pomoc městům zničených povodněmi ve výši 70 000 Kč a pomoci se osobně účastnila v Ústeckém kraji.

Studenti třetích a čtvrtých ročníků spolupracují jako dobrovolníci s organizací Lata, o. s. V rámci Programu pro ohroženou mládež věnují svůj volný čas dětem a mládeži ze znevýhodněného prostředí, kterým chybí podpora rodiny a okolí je nepřijímá.

Naši studenti pomáhají při veřejné sbírce Fondu Sidus, jejíž výnos je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2. Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.

sidus

Pro zrakově postižené

Pro děti ze Školy pro zrakově postižené Praha 2 vyrábíme didaktické interaktivní učební pomůcky. Tento rok jsme za naši činnost obdrželi plaketu psanou Braillovým písmem.


Některé naše studentky dobrovolně pracují v domovech důchodců, kde tráví volný čas ve společnosti našich seniorů a umožňují jim plnohodnotněji a veseleji prožít část dne.

Adopcí panenek UNICEF studenti umožnili vakcinaci proti šesti smrtelným nemocem mnoha dětem třetího světa.

Některé studentky, zvláště z oboru Sociální činnost, spojily svou lásku ke psům s nutností pomáhat druhým a poskytují v nemocnicích a domovech důchodců tzv. CANISTERAPII, to je léčebný kontakt psa a člověka, kdy pes pouhou svou přítomností vytváří dobrou náladu a napomáhá rychlejšímu uzdravování.

VEDENÍ ŠKOLY DĚKUJE VŠEM STUDENTŮM NAŠÍ ŠKOLY ZA NEZIŠTNOU A DOBROVOLNOU PRÁCI PRO NAŠE SPOLUOBČANY