Dramaticko-hudební kroužek

Vánoční hra Jindřišky Smetanové, Mrazík, Hrátky s čertem Jana Drdy nebo Kytice K. J. Erbena, J. Suchého a F. Havlíka – to jsou jen namátkově vybrané tituly, které uvedl náš dramaticko-hudební kroužek ve spolupráci s naším pěveckým sborem Drtinka. Vítán je každý, kdo má rád divadlo, legraci a dobrou partu. A pokud jste zvědaví, co chystáme letos – je to Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického. Držte nám palce!