Historický klub

…působí již několik let v rámci rozšíření dalších znalostí dějin, hlavně kulturních. Obsahem jsou návštěvy významných pražských památek a akcí, studenti často navštíví místa, kam se jako návštěvníci nedostanou.

Součástí klubu jsou i výjezdy spojené s tématikou 2. sv. války, např. bývalý koncentrační tábor v Mauthausenu v Rakousku, holocaust – Osvětim, dále téma třetího odboje. Studenti mají možnost setkat se s celou řadou předních odborníků na danou tématiku. Proto spolupracujeme např. s Čs. svazem bojovníků za svobodu, Národním archivem, Vzdělávacím centrem Žid. Města, Vojenským historickým ústavem, atd.
Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví.

Akce klubu se konají každý měsíc (fotogalerie).

Mgr. Ilona Borovcová