Klub mladých diváků

Studenti všech ročníků mají každoročně možnost, aby prostřednictvím KMD navštívili v průběhu celého školního roku šest divadelních představení, a to za celkovou cenu pouhých 640 Kč. V nabídce jsou inscenace mnoha známých a prestižních pražských divadel.

Přestože je účast v KMD založena na dobrovolnosti, o členství se hlásí desítky studentů, v nichž se probudil vážný zájem o divadlo a slovesné umění.

Garantem tohoto projektu je Divadlo v Dlouhé; z nabídky, kterou nám ochotně zasílá, vybíráme taková představení, která jsou svým obsahem blízká mladému divákovi, a zároveň mu umožňují vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, estetické, kulturní a duchovní hodnoty.

Cílem klubu je seznámit mladé lidi s pražskými divadly a s jejich repertoárem a současně jim umožnit, aby svůj volný čas prožívali smysluplně, aby se naučili odpovídajícímu společenskému chování a konečně aby výběr představení byl prospěšný pro jejich další vzdělávání v literatuře a slovesném umění: přirozeně se tak rozšiřuje jejich všeobecný společenský rozhled. Každé představení by mělo mladé diváky rovněž pobavit.

Jsem přesvědčena, že členství v KMD má na naší škole souvislou tradici nejen z důvodu finančního zvýhodnění, ale i proto, že zájemcům umožňuje navštívit i velmi žádaná a dopředu vyprodaná představení; rovněž vstupenky dostávají studenti do vlastních rukou přímo ve škole.