Školní pěvecký sbor Drtinka

Zkoušky sboru se konají vždy v pondělí od 13:40 v aule školy. Důležitý je zájem o zpívání. Předchozí hudební zkušenosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Repertoár je pestrý, zahrnuje písně lidové, umělé, populární a další podle zájmu zpěváků. Přihlásit se můžete kdykoliv v kanceláři školy u zástupkyně ředitelky PaedDr. Pavly Nedomové nebo v pondělí u Mgr. Jany Veverkové, která sbor vede. Sborový zpěv je nepovinný předmět, účast je zdarma.