Studentský jazykový klub META

Jedná se o projekt dvou studentů ze 4. ročníku, kteří se rozhodli založit dva jazykové kluby: Anglický klub „Time for English“ a Německý klub „Die Zeit für Deutsch“.
Kluby jsou organizovány pro studenty, kteří mají rádi cizí jazyky a jsou ochotni s nimi trávit svůj volný čas. Chceme ukázat studentům výuku jazyků i jiným způsobem. Chceme se zaměřit na jejich kreativitu a naším cílem je, aby se účastníci hlavně programem bavili. Připravujeme většinou různé hry, soutěže nebo kvízy. Plánujeme také např. návštěvu kina nebo muzea, příp. besedy. Scházíme se pravidelně dvakrát za měsíc, jednou v rámci anglického, podruhé německého klubu. Schůzky probíhají po skončení výuky. Konkrétní termíny a bližší informace najdete na nástěnce projektu META ve druhém patře školy.