Systém Bakaláři

Přihlásit se

Pozn.: Uživatelské jméno je vytvořeno z uživatelského jména studenta do interního informačního systému školy.
Příklad:
Studentka Nováková Josefína, která nastoupila do školy ve školním roce 2018/19, má přihlašovací jméno do systému školy novakjo8 – prvních pět znaků příjmení, dva znaky křestního jména (vše malá písmena bez diakritiky) a poslední číslice z roku nástupu do školy.
Do Web aplikace Bakaláři pak jsou uživatelská jména novakjo8z pro studenta a novakjo8r pro rodiče.