Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20

drtinova_razitko

Termíny maturitních zkoušek 2020
Aktuální informace k nové maturitě

Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška
 • Cizí jazyk – komplexní zkouška nebo Matematika – didaktický test

(max. 2 nepovinné zkoušky – cizí jazyk nebo matematika)

II. Profilová část maturitní zkoušky – 3 povinné zkoušky:

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – Právní a diplomatické služby

 • Právo – ústní zkouška
 • Veřejná správa nebo Ekonomika a účetnictví nebo Německý jazyk / Francouzský jazyk nebo Základy společenských věd (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Účetnictví, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Žák může profilovou zkoušku z německého nebo francouzského jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává řediteli školy nejpozději do 31. března. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Žák nemůže konat zkoušku z německého nebo francouzského jazyka současně ve společné a profilové části.

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 • Právo – ústní zkouška
 • Veřejná správa nebo Ekonomika a účetnictví nebo Základy společenských věd (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 75-41-M/01 Sociální činnost

 • Právo – ústní zkouška
 • Psychologie a pedagogika nebo Ekonomika a sociální politika nebo Sociální péče a služby (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Sociální péče a služby, Zdravotní nauka, Ekonomika a sociální politika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

(max. 2 nepovinné zkoušky – lze volit z nabídky volitelných předmětů)

Seznam literárních děl k maturitě 2020

Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020
Kritéria hodnoceni praktické MZ ve školním roce 2019/20
Informace k maturitě pro žáky s PUP (Přiznané uzpůsobení podmínek) najdete v sekci Výchovné poradenství.