Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21 SE ZMĚNAMI

drtinova_razitko

Termíny MZ 2021
Doplňující informace k maturitním zkouškám
Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 (zdroj MŠMT ČR)

Změny v maturitních zkouškách 2021
Podpora žáků při přípravě na MZ (ČŠI)

Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test
2. Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test
(max. 2 nepovinné zkoušky – cizí jazyk nebo matematika)

II. Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška – nově dobrovolná
2. Cizí jazyk – ústní zkouška (pokud si žák zvolí jazyk ve společné části) – nově dobrovolná

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní a diplomatické služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika a účetnictví nebo Základy společenských věd – ústní zkouška
nebo Německý jazyk / Francouzský jazyk – ústní zkouška
(jeden volitelný předmět)
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Účetnictví, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Veřejnosprávní činnost

3. Právo – ústní zkouška
4. Veřejná správa nebo Ekonomika a účetnictví nebo Základy společenských věd (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Veřejná správa, Ekonomika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

Obor studia: 75-41-M/01 Sociální činnost – ŠVP Právní a sociální služby

3. Právo – ústní zkouška
4. Psychologie a pedagogika nebo Ekonomika a sociální politika nebo Sociální péče a služby (jeden volitelný předmět) – ústní zkouška
5. Praktická zkouška z odborných předmětů: Právo, Sociální péče a služby, Zdravotní nauka, Ekonomika a sociální politika, Písemná elektronická komunikace – písemná zkouška

(max. 2 nepovinné zkoušky – lze volit z nabídky volitelných předmětů)

Žák může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává ředitelce školy do 30. dubna. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Platí i pro anglický jazyk úroveň B2 a vyšší – didaktický test ale žák koná.

Seznam literárních děl k maturitě 2021
Témata ústních zkoušek k maturitě 2021
Pravidla průběhu a hodnocení u maturity 2021
Hodnocení ústních zkoušek u maturity 2021
Hodnocení praktické maturitní zkoušky 2021
Hodnocení maturitní zkoušky CJL 2021
Hodnocení maturitní zkoušky AJ 2021
Hodnocení maturitní zkoušky NJ 2021